A 2016. évi Művészeti támogatások kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya vezetőjének 18680-3/2016. ikt. sz. előterjesztését a 2016. évi művészeti támogatásokról, és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

icon 875-46/2016. (IV. 13.) KOIIB sz. határozat