A 2015. évi Művészeti támogatások kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya vezetőjének 17741-2/2015. ikt. sz. előterjesztését a 2015. évi művészeti támogatásokról, és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

icon 168-37/2015. (IV. 22.) KOIIB sz. határozat