3.3.3. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Közszolgáltatási szerződések az oldal alján találhatóak.

Korábbi évek (2012 -) szerződései megtalálhatóak itt.

2020.10.01. – 2020. 11. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
„TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái 3 részajánlati körben” – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
209.993.216,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 11. 17.Időtartama:
A munkaterület átadásától
(2020. 11. 23.)
számított 10 hónap
„TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái 3 részajánlati körben” – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
191.843.518,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 11. 20.Időtartama:
A munkaterület átadásától
(2020. 11. 30.)
számított 10 hónap
„TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái 3 részajánlati körben” – III. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
225.860.070,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 11. 17.Időtartama:
A munkaterület átadásától
(2020. 11. 23.)
számított 12 hónap
28 db lakás nyílászáróinak cseréje Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

Dél-Plast Zrt.
18.849.075,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 11. 26.Időtartama:
A szerződés megkötésétől számított 90 nap

2020.08.01. – 2020. 09. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
 Villamos energia szállítása
2020-2021. évre
(KÖZBESZERZÉS)
 Villamos energia-kereskedelmi keretmegállapodás  SZMJV Önkormányzata

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
 Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 25.
Időtartama:
2020. 11. 01. – 2021. 10. 31.
Földgáz energia szállítása
2020-2021. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Földgáz-kereskedelmi keretmegállapodás SZMJV Önkormányzata

NKM Energia Zrt.
Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 25.
Időtartama:
2020. 10. 01. – 2021. 09. 30.
Elektromos autók beszerzése két részajánlati körben – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
11.592.850, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 10.
Időtartama:
2020. 09. 11. – 2020. 11. 30.
Elektromos autók beszerzése két részajánlati körben – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
11.592.850, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 10.
Időtartama:
2020. 09. 10. – 2020. 11. 29.
Tűzifa árubeszerzése házhoz szállítással Szeged közigazgatási területén
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

ERDŐGÉPKER Vállalkozó és Kereskedő Kft.
15.956.000, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 02.
Időtartama:
2020. 09. 02. – 2020. 11. 01.
Jerney Utcai Óvoda komplex korszerűsítésének és a Jerney Általános Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkái – I. részajánlati kör – Jerney utcai Óvoda komplex korszerűsítése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata

PARTISKUM-BAU Kft.
182.364.786, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 08. 24.
Teljesítési határidő:
2021. 02. 24.
Jerney Utcai Óvoda komplex korszerűsítésének és a Jerney Általános Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkái – II. részajánlati kör -Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata

Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
208.459.283, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 08. 24.Teljesítési határidő:
2021. 02. 24.
 ELI út nyomvonala által érintett ingatlanok megszerzése Cseremegállapodás-sal vegyes adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

Ceetrus Hungary Kft. –
Auchan Magyarország Kft.
113.366.550, -Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 02.
Hatálybalépés:
2020. 09. 16.
Szeged I. kerület belterület 4046/35 és 4046/36 hrsz-ú ingatlanok adásvétele Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

Reál Hungary Zrt.
56.000.000,-Ft Szerződéskötés időpontja:
2020.09.01.
Hatálybalépése: 2020. 10. 19.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatal
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Villamos energia szállítása 2020-2021. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV PH – E.ON Energiakereskedelmi Kft. Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 25.
Időtartama:
2020. 11. 01. – 2021. 10. 31.
Földgáz energia szállítása 2020-2021. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Földgáz-kereskedelmi szerződés SZMJV PH – NKM Energia Zrt. Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2020. 09. 25.
Időtartama:
2020. 10. 01. – 2021. 09. 30.

2020.06.01. – 2020. 07. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Kiskerti útkeret – Földút javítási munkák keretszerződés Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
7.874.015,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 06. 24.Teljesítési határidő: 2021. 05. 31.
Tisza L. krt. (Boldogasszony sgt. – Árvízi emlékmű közötti szakasz) járdaburkolat rekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
11.279.218,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 06. 09.Teljesítési határidő: 2020. 09. 20.
A Szeged II. ker. belterület 10367/63 hrsz.-ú, „kivett étterem, udvar” megjelölésű, 660 m² alapterületű ingatlan értékesítése Adásvételi szerződés  SZMJV Önkormányzata

Magánszemélyek
19.500.000,- Ft  Aláírás:
2020. 07. 03.Hatálybalépés:
2020. 08. 19.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatal
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJVPH – Mediaworks Hungary Zrt. 24.331.590,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 06. 05.Időtartama:
Szerződéskötéstől számított 12 hónap

 

2020.04.01. – 2020. 05. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
,,TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések két részajánlati körben” –
I. részajánlati kör:
Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Újszegeden, valamint Kerékpáros nyomok kijelölése Újszeged gyűjtőútjain
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
217.018.548,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 25.Teljesítési határidő: 2020. 12. 31.
,,TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések két részajánlati körben”-
II. részajánlati kör:
Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Tarjánban, valamit az Északi városrészben és kerékpárút építése a Kis-Tisza-Tápai utca között
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
359.501.540,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 25.Teljesítési határidő: 2021. 02. 09.
Szeged ÓVI 8 óvodájának és a Rókusi körúti Bölcsőde energetikai korszerűsítéséhez kiviteli tervek elkészítése két részajánlati körben –
II. részajánlati kör: Szeged, Bem Utcai Óvoda, Boros József Utcai Óvoda, Gábor Áron Utcai Óvoda, Szentmihályi Óvoda energetikai korszerűsítéséhez kiviteli tervek és projekttervek elkészítése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság
9.072.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 04. 10.Részhatáridő:
a szerződéskötéstől számított 4 hónap a jóváhagyási tervanyag tervezői költségbecsléssel történő elkészítésére és Megrendelő részére történő átadásra.Véghatáridő:
a jóváhagyási tervanyag és költségbecslés Megrendelő általi jóváhagyásától számított 4 hónap a kiviteli tervek és projekttervek Megrendelő részére történő átadás-átvételi határideje.
5 Szeged-Vértó futópálya építése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

HARMATH ÉS TÁRSAI Kft.
84.610.175,- Ft Szerződéskötés:
2020. 04. 14.A teljesítés időtartama:
90 naptári nap
TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Szeged, Algyői út – Ladvánszky utca – Baktói utca – Diadal utca csomópont átépítésének és Szeged-Baktó városrész kerékpáros infrastruktúra javításának kivitelezési munkái
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

Dél-Konstrukív Kft.
228.718.088,-Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 28.A teljesítés időtartama: a munkaterület átadásától számított 8 hónap
Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
167.178.044,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 15.Teljesítési határidő:
2020. 08. 21.
Vízügyi Építési Alap 2020. évi rekonstrukciós munkái Vállalkozási szerződés Szeged MJ. Város Önkormányzata

Szegedi Vízmű Zrt.
727.920.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 15.Teljesítési határidő:
2020. 12. 31.
Vízügyi Építési Alap 2020. évi rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőrzése Vállalkozási szerződés Szeged MJ. Város Önkormányzata

SZVMF Zrt.
27.079.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 15.Teljesítési határidő:
2020. 12. 31.
Szeged, Belvárosi Tisza-híd támfal felújítása és a kapcsolódó optikai kábel fektetési munkák Vállalkozási szerződés Szeged MJ. Város Önkormányzata

Szegedi Környezetgazdál-kodási Nonprofit Kft.
39.343.724,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 05. 25.Teljesítési határidő:
2020. 09. 05.
Szeged, Bartók B. tér 3. sz. épület II. emeleti födém részleges felújítása Vállalkozási szerződés Szeged MJ. Város Önkormányzata

Sziki-Ép Kft.
18.368.790,- Ft zerződéskötés időpontja:
2020. 05. 11.Teljesítési határidő:
2020. 08. 11.
Szeged, Tisza L. krt. (Boldogasszony sgt.- Huszár M. rakpart között) út- parkoló burkolat rekonstrukciója
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés Szeged MJ. Város Önkormányzata

COLAS Út Építőipari Zrt.
50.799.583,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 04. 30.Teljesítési határidő:
2020. 06. 30.

2020.02.01. – 2020. 03. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítésének kivitelezési munkái
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata – HPQ PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság 257.785.853,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 03. 26.Teljesítési határidő:
A munkaterület átadásától számított 120 munkanap
Modern Városok Program keretében Szeged−Gyalogos-kerékpáros híd közlekedési vizsgálat, tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány, valamint részletes környezeti hatásvizsgálat készítése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata – Speciálterv Építőmérnöki Kft. 21.130.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 02. 04.Teljesítési határidő:
1. részhatáridő: a szerződéskötéstől számított 70 nap a nyomvonalváltozatok elemzésére és kidolgozására, valamint Megrendelő részére történő átadására.
2. részhatáridő: az optimális nyomvonal Megrendelői jóváhagyását követően 90 nap a szerkezeti változatok elemzésére, bemutatására, valamint a hídszerkezet kidolgozására és Megrendelő részére történő átadására.
Véghatáridő: a hídszerkezet Megrendelői jóváhagyását követően 90 nap a Döntés előkészítő tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, és a Környezeti hatásvizsgálat elkészítésére és Megrendelő részére történő átadására.
Szeged ÓVI 8 óvodájának és a Rókusi Körúti Bölcsőde energetikai korszerűsítéséhez kiviteli tervek elkészítése két részajánlati körben –
I. részajánlati kör: Szeged, Sás Utcai Óvoda, Felsővárosi Óvoda, Fő Fasori Óvoda, Vedres Utcai Óvoda és Rókusi Körúti Bölcsőde energetikai korszerűsítéséhez kiviteli tervek és projekttervek elkészítése.
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata – GÉPÉPVILL Kft. 21.434.500,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 03. 26.Teljesítési határidő:
Részhatáridő:
a szerződéskötéstől számított 3 hónap a jóváhagyási tervanyag tervezői költségbecsléssel történő elkészítésére és Megrendelő részére történő átadásra.Véghatáridő: jóváhagyási tervanyag és költségbecslés Megrendelő általi jóváhagyásától számított 3 hónap a kiviteli tervek és projekttervek Megrendelő részére történő átadás-átvételi határideje.
5 db lakás elektromos hálózatának felújítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata –
IKV Zrt.
6.624.523,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 03. 26.
Teljesítési határidő:
2020. 09. 30.
Víziközmű-vagyon nyilvántartás Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata – Szegedi Vízmű Zrt. 7.784.400,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 01. 01.Teljesítési határidő:
2021. 12. 31.
Szeged III. kerület belterület 26041, 26042, 26043 helyrajzi számon felvett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok E-77/2019. számon záradékolt változási vázrajz szerinti részének értékesítése Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata –
Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság,
Generál Nyomda Kft.
6.237.300,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 01. 22.

2019.12.01. – 2020. 01. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Zavarosságmérők beszerzése Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata – Hach lange Kft. 8.712.025,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2019. 12. 13.
Szeged III. kerület 24405/2, 24406, 24407 hrsz.-ú ingatlanok vétele Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata – Lombard Pénzügyi Lízing Zrt. 43.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2019. 12. 09.
Szeged, Bibó I. u. útburkolat kivitelezése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata – Harmat-Bau Kft. 24.965.580,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 01. 16.Teljesítési határidő:
2020. 05. 31.
Szegedi Nemzeti Színház viharban megsérült tetőhéjazat helyreállítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata –
MC Rekord Kft.
20.634.287,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2020. 01. 17.Teljesítési határidő:
2020. 05. 31.
Forgalomirányító berendezések, aknafedlapok és környezetük felújítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata –  Signalterv Kft. 6.969.480,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2019. 12. 16.Teljesítési határidő:
2020. 03. 31.
Farekonstrukció 2019. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata –
Szegedi Környezet-gazdálkodási Nonprofit Kft.
15.748.031,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2019. 12. 13.Teljesítési határidő:
2020. 01. 31.

 Archívum

2019. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2019. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2018. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2018. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2017. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2017. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2016. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2016. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2015. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2015. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2014. évi szerződések

2013. évi szerződések

2012. évi szerződések

 

Lásd még:
Közbeszerzési eljárások

Közbeszerzés utáni szerződések

 

 

Közszolgáltatási szerződések

1.,
Szerződés tárgya:  Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti, helyi személyszállítás (közösségi közlekedési) ellátása
Szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
Szerződő felek: Szeged MJV Önkormányzata (Megbízó), VOLÁNBUSZ Zrt., mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ jogutódja (Szolgáltató)
Időtartam: 2017. január 1. – 2024. december 31.

iconA 2019. évre vonatkozó közzététel
iconA 2018. évre vonatkozó közzététel
iconA 2017. évre vonatkozó közzététel
iconA 2016. évre vonatkozó közzététel
iconA 2015. évre vonatkozó közzététel
iconA 2014. évre vonatkozó közzététel
iconA 2013. évre vonatkozó közzététel
iconA 2012. évre vonatkozó közzététel
iconA 2011. évre vonatkozó közzététel
iconA 2010. évre vonatkozó közzététel
iconA 2009. évre vonatkozó közzététel

2.,
Szerződés tárgya: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend alapján villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (közösségi közlekedési) közszolgáltatás ellátása
Szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
Szerződő felek: Szeged MJV Önkormányzata (Megbízó), Szegedi Közlekedési Kft. (Szolgáltató)
Szerződés értéke:
Időtartam: 2017. január 1. – 2024. december 31.

iconA 2019. évre vonatkozó közzététel
iconA 2018. évre vonatkozó közzététel

iconA 2017. évre vonatkozó közzététel

iconA 2016. évre vonatkozó közzététel

iconA 2015. évre vonatkozó közzététel

iconA 2014. évre vonatkozó közzététel

iconA 2013. évre vonatkozó közzététel

iconA 2012. évre vonatkozó közzététel

iconA 2011. évre vonatkozó közzététel
iconA 2010. évre vonatkozó közzététel
iconA 2009. évre vonatkozó közzététel