3.3.1. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzététel ideje
 3.3.1. SZMJV PH foglalkoztatottak (2016) 2016. december 14.

Archívum

Közzététel ideje
3.3.1. SZMJV PH foglalkoztatottak (2015) 2015. július 31.