A volt Rab temető és környezete településrendezési eszközeinek módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az eljárás megindításakor hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (4) bekezdése értelmében

közzé teszi

a volt Rab temető és környezete: Szeged, 55-ös számú Bajai út tervezett szélesítésével – a 02010/12, 02010/44 hrsz.-ú földrészletek – a 02006 hrsz.-ú földrészlet Ki-különleges intézményi és Má-általános mezőgazdasági rendeltetésű terület övezet határa – a 02005 hrsz.-ú út – vasúti töltés – 02039/1 és a 02048/1 hrsz.-ú (Repülőtér) földrészlet által határolt területre vonatkozó 84/2019. (IV. 26.) Kgy. sz. határozattal módosított Szeged MJV Településszerkezeti Tervét és a 7/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szeged MJV Építési Szabályzatának módosítását.