Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközének [42] sajátos területre vonatkozó módosításának tervezete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközének [42] sajátos területre vonatkozó módosításának
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu e-mail címre megküldve,
legkésőbb 2021. augusztus 28-ig.

A közzététel ideje:
2021. augusztus 14-től 2021. augusztus 28-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).