1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Közszolgáltatási szerződések az oldal alján találhatóak.

Korábbi évek (2012 -) szerződései megtalálhatóak itt.

 

2023.10.01–től  kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatása a Tiszavirág Sportuszoda 2022.október 1. és 2022. december 31. közötti közüzemi energiaköltségeinek finanszírozására 1.: Támogatási szerződés
2.: Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által 2022.dec.22. napján kiállított 8677-2/2022. NYT számú és 387017 AHT- azonosítóval ellátott Támogatói Okirat
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

69.850.000,- Ft 2022. 10. 01-től
2023. 03. 22-ig
2023. évi biogáz üzem felújítási és rekonstrukciós munkáinak tervezése és kivitelezése 1.: Vállalkozási keretszerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Szegedi Vízmű Zrt.

46.086.000,- Ft 2023. 01. 01-től
2023. 12. 31-ig
Kulturális közfeladatot ellátó végső kedvezményezett munkavállalóinak 2023. évi bértámogatása 1.: Támogatási szerződés
2.: 682/2021. (XII.06.) Kormány rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Szegedi Rendezvény- és Médiaközoint Nonprofit Kft.

18.053.516,- Ft 2023. 01. 01-től
2024. 01. 31-ig
Szeged, 9 darab helyszínen Trafibox villamosenergia ellátás tervezése és kiépítése, valamint mért csatlakozó kialakítása 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 ERZOL 2000 KFT.

9.429.349,- Ft 2023. 03. 23-tól
2024. 06. 30-ig
SZEGED VÁROS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ FIZETŐPARKOLÁSI RENDSZER TERÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKÁGI TERV SZERINTI FORGALMI REND KIALAKÍTÁSA - PÓTMUNKA ELVÉGZÉSE 1.: Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MEDIVIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9.608.100,- Ft 2023. 03. 31-től
2023. 06. 30-ig
A Támogatott üzemeltetésében lévő létesítményekben elvégzendő munkálatok, felújítások ÁFÁ-t nem tartalmazó költségeinek fedezetére 1.: Támogatási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

30.000.000,- Ft 2023. 04. 06-tól
2024. 05. 31-ig
Szeged, Lidicei tér 1. ingatlan értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 

280.000.000,- Ft 2023. 04. 18-tól
2026. 06. 14-ig
Szeged III. kerület belterület 26961 hrsz. ingatlan eladása 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

B&B Budapest Ingatlanfejlesztő-, Befektetési- és Fenntartó Zrt. 

285.000.000,- Ft 2023. 04. 25-től
2023. 07. 05-ig
Támogatott üzemeltetésében lévő létesítményekben elvégzendő munkálatok, felújítások ÁFÁ-t nem tartalmazó költségeinek fedezetére 1.: Támogatási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Szegedi Sport és Fürdők Kft.

79.800.000,- Ft 2023. 06. 21-től
2024. 05. 31-ig
Szeged V. sz. vízműtelep V.02-02. számú és V.02-04. számú mélyfúrású kutak eltömedékelése és új mélyfúrású kutak tervezése 1.: Tervezési szerződés
2.: PTK. 6:251 §
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Pórusvíz Kft.

7.340.000,- Ft 2023. 06. 23-tól
2024. 03. 31-ig
Szeged, Dorozsmai út 22. ingatlan értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Király Nikolasz

14.400.000,- Ft 2023. 06. 28-tól
2023. 08. 24-ig
Szeged, Nagykörút kerékpárút engedélyes és kiviteli tervezése, valamint tervezői művezetés ellátása 1.: nfotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

TSPC Mérnökiroda Kft. 

40.287.500,- Ft 2023. 09. 12-től
2024. 04. 30-ig
Szeged, Apáca u. 10. fszt. 2. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szabó László Gáspár 

18.892.440,- Ft 2023. 10. 06.
Kossuth Lajos sgt. 81. A. ép. fszt. 6. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szoboszlai Andrea 

13.269.690,- Ft 2023. 10. 09.
Szeged, Tanács utca 23. sz. ingatlan Sepsi utca felőli oldalán lévő burkolt árok rekonstrukciója 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt. 

7.744.777,- Ft 2023. 11. 13-tól
2024. 01. 08-ig
Senior Center komplex korszerűsítésének kivitelezési munkái 1.: Info tv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Knt.
3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 KIKIM Konstrukt Kft

119.000.000,- Ft 2023. 11. 14-től
2024. 03. 13-ig
Parkolóhelyek kivitelezése Szegeden két részajánlati körben - II. részajánlati kör (Vértói úti, Murányi utcai, Olajos utcai és Gyík utcai parkolók) 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Meridian Technic Korlátolt Felelősségű Társaság 

48.405.702,- Ft 2023. 11. 15-től
2024. 06. 14-ig
Parkolóhelyek kivitelezése Szegeden két részajánlati körben - I. részajánlati kör (Csongor téri és Víztorony téri parkolók) 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 MIKSI BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

117.920.990,- Ft 2023. 11. 15-től
2024. 06. 14-ig
Szeged, Gyevi park kialakításának kivitelezési munkái 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 MIKSI BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

83.892.621,- Ft 2023. 11. 16-tól
2024. 04. 15-ig
Előzetes régészeti dokumentáció adattári és lelőhely-felderítési munka részének elkészítése (ERD-I.) 1.: Régészeti Szolgáltatási Szerződés
2.: Kötv. 23/C. § (1)
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Magyar Nemzeti Múzeum

101.618.777,- Ft 2023. 11. 21-től
2023. 12. 20-ig
Karácsonyi ajándékcsomagok beszerzése Szegeden 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (árubeszerzés)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 FNX Diszkont Áruházat Üzemeltető Kft.

20.169.600,- Ft 2023. 11. 27-től
2023. 12. 22-ig
Szeged, Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelés)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 

14.680.000,- Ft 2023. 11. 28-tól
2024. 12. 31-ig
Szegedi Ipari Parkkal összefüggő Befektetői területre vonatkozó műszaki tanácsadás és műszaki audit készítése 1.: Megbízási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

THINK Projects Kft. 

14.650.000,- Ft 2023. 11. 29-től
2024. 12. 31-ig
Szegedi Ipari Parkkal összefüggő Jóváhagyási Terv készítése az Ipari Park közcélú infrastuktúra hálózataira vonatkozóan 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

THINK Projects Kft. 

14.720.000,- Ft 2023. 11. 29-től
2024. 12. 31-ig
Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése 1.: Megbízási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Ecoplan System Kft.

7.900.000,- Ft 2023. 12. 01-től
2024. 05. 31-ig
Szeged Ipari Park létesítése - utak és közművek számára tervezett terület ERD II. elkészítése 1.: Egyedi Régészeti Szolgáltatási Szerződés
2.: Kötv. 23/C. § (1) bekezdés
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Magyar Nemzeti Múzeum 

17.346.000,- Ft 2023. 12. 08-tól
2024. 12. 31-ig
„Szeged, Búvár-tó és környezetének rekonstrukciója kapcsán vázlatterv készítése” 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Intent Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

11.500.000,- Ft 2023. 12. 11-től
2024. 06. 30-ig
Szeged közigazgatási területén lévő önkormányzati kezelésű utak kisfelületű javítása keretszerződés keretében 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás 
2.: Kbt
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság 

236.220.472,- Ft 2023. 12. 12-től
2024. 12. 13-ig
Lőszermentesítés I. 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft.

13.235.975,- Ft 2023. 12. 12-től
2024. 01. 31-ig
Talajmechanikai fúrások, vizsgálatok elvégzése és területismertető szakvélemény készítése 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Vitéz 2002 Mérnöki, Szolgáltató Bt. 

6.418.580,- Ft 2023. 12. 18-tól
2024. 05. 31-ig
Szegedi Ipari Park területén favágás, bozótirtás és járulékos munkálatainak elvégzése 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

99.550.000,- Ft 2023. 12. 21-től
2024. 12. 31-ig
Tervezett gázelosztó közművezeték áthelyezés (kiváltás) tervezése 1.: Megállapodás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

7.694.880,- Ft 2023. 12. 27-től
2024. 05. 31-ig
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018 (VII. 27.) Kormányrendelet mindenkor hatályos 2. mellékletének B:21 sorában felsorolt, az Önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő telekingatlanokból kialakításra kerülő, megközelítőleg összesen 308,21 ha terület három részletben történő értékesítése. adásvételi előszerződés

SZMJV Önkormányzata

-

BYD Auto Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

58.559.900,- EUR 2024. január 30. 

 

 

2023.07.01. – 2023. 09. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
RENAULT KERAX 370.26 6X4-PALIFT T20 - RENDSZÁMA: JTL428 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

7.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
SZEGED, THÖKÖLY UTCA 1. SZÁMÚ INGATLANON LÉVŐ ÉPÜLETEK ELBONTÁSA, KOMMUNÁLIS HULLADÉK ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ELSZÁLLÍTÁSA, TEREPRENDEZÉS, KERÍTÉS ÉPÍTÉSE, JÁRDA ÉPÍTÉS, JÁRDA BONTÁS 1.: Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

FGK ÉPÍTŐ KFT.

6.750.659,- Ft 2023. 06. 07-től
2023. 08. 30-ig
JVX-660 Renault Premium gépjármű értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben - I. rész 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság

36.651.650,- Ft 2023. 07. 24-től
2023. 11. 23-ig
SZEGED KERTVÁROSI TERÜLETEIN LÉVŐ JÁRDÁK FELÚJÍTÁSÁHOZ JÁRDALAPOK, SÓDER, HOMOK ÉS SZEGÉLY BESZERZÉSE, VALAMINT KISZÁLLÍTÁSA 1.: KERETSZERZŐDÉS
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

BODROGI BAU KFT.

-

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 

14.900.000,- Ft 2023. 07. 26-tól
2023. 09. 30-ig
SZEGED, MAKKOSHÁZI KRT.-ORTUTAY U., VALAMINT PENNY ÁRUHÁZ ÚTCSATLAKOZÁSÁNÁL LÉVŐ JELZŐLÁMPÁS RENDSZER GÉPCSERÉJE ÉS KAMERA-RENDSZER KIALAKÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SIGNALTERV FORGALOMTECHNIKA KFT.

8.023.300,- Ft 2023. 06. 21-től
2023. 08. 30-ig
Szeged, Palánk 5-10. (Hild kapu) rekonstrukció 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT.

6.687.972,- Ft 2023. 03. 20-tól
2023. 05. 04-ig
KOMPAKTOR TANA G290 040805 MUNKAGÉP ÉRTÉKESÍTÉSE 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

7.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
SZMJV ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 13 DB ÜRES LAKÁS FELÚJÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

IKV ZRT.

39.369.690,- Ft 2023. 05. 08-tól
2023. 11. 30-ig
POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁPÉI KIRENDELTSÉG HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM LAPOSTETŐ SZIGETELÉS ÉS ERESZCSATORNA JAVÍTÁS  1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 IKV ZRT.

5.384.912,- Ft 2023. 07. 15-től
 2023. 09. 30-ig
SZEGED, VEDRES UTCAI TÖMBBELSŐ BURKOLATREKONSTRUKCIÓJA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 NORBO-ÉP KFT.

8.626.729,- Ft 2023. 09. 15-től
2023. 11. 30-ig
SZEGED, VÉRTÓI ÚTI KERÉKPÁRÚT REKONSTRUKCIÓJA A TRAFÓÁLLOMÁSTÓL A VÉRTÓI ÚT 1-IG 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 NORBO-ÉP KFT.

17.816.670,- Ft 2023. 07. 17-től
2023. 08. 31-ig
„Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben” II. részajánlati kör (Földmíves és Sárkány utca burkolatrekonstrukciós munkái) 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Elit Rov Korlátolt Felelősségű Társaság

66.937.670,- Ft 2023. 08. 21-től
2023. 12. 19-ig
Renault Kerax gépjármű értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

7.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
József Attila sgt. 56. udvar 6. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. Rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Törökné Szikora Etelka

9.500.000,- Ft 2023. 05. 31-től
2023. 06. 16-ig
KÜLÖNFÉLE ÚTKARBANTARTÁSI, ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁK, VALAMINT EGYÉB GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ ÚTÉPÍTÉSI MUNKANEMEK TISZÁTÓL ÉSZAKRA 1.: Vállalkozási keretszerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 NORBO-ÉP KFT.

-

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

49.606.299,- Ft 2023. 05. 09-től
2024. 05. 09-ig
SZEGED, BARTÓK TÉR REKONSTRUKCIÓJA 1.: Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 HPQ PLUS KFT.

45.297.799,- Ft 2023. 07. 31-től
2023. 09. 30-ig
MANITOU MLT 731T MUNKAGÉP ÉRTÉKESÍTÉSE 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

7.600.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
SZEGED, KASZÁS UTCA SZENNYVÍZ GERINCVEZETÉK TERVEZÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE ÉS KIVITELEZÉSE 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.

5.810.503,- Ft 2023. 08. 08-tól
2024. 03. 31-ig
Kárász utcán található, nem megfelelő állapotú, 17 db pirogránit növénytartó váza cseréje 1.: Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

12.656.698,- Ft 2023. 07. 11-től
2023. 11. 30-ig
Renault Premium gépjármű értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 

6.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
JVX-659 Renault Kerax gépjármű értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

7.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
Szeged, Horgosi út - Tompai Kapu út csomópont közlekedési rendszerének áttervezése 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt
3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

20.700.000,- Ft 2023. 07. 13-tól
2024. 07. 31-ig
Kálvária sgt. 28. fszt.2. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. Rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Zsóri István

11.770.290,- Ft 2023. 09. 01-től
2023. 08. 31-ig
SZEGED KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL A CSAPADÉKVÍZ ÉS BELVÍZ ELVEZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK JAVÍTÁSI, REKONSTRUKCIÓS ÉS KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉT EREDMÉNYEZŐ FELADATOK ELVÉGZÉSE 1.: Keretszerződés-módosítás 2. sz.
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 GON-ÉP KFT.

-

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

15.748.032,- Ft 2022. 07. 18-tól
2024. 05. 17-ig
SZEGED, TÁBOR UTCA FÉLPÁLYÁS BURKOLATREKONSTRUKCIÓJA A KOSSUTH LAJOS SUGÁRÚT ÉS MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCÁK KÖZÖTTI SZAKASZON 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 BALI-ÉP BUILDING KFT.

12.883.385,- Ft 2023. 07. 17-től
2023. 08. 31-ig
Gáspár Zoltán utca 6. 4/20. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. Rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Helyes Norbert

-

Helyes-Breithofer Kitti Cintia

20.541.780,- Ft 2023. 07. 21-től
2023. 09. 04-ig
„Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben” III. részajánlati kör (Etelka sor burkolatrekonstrukciós munkái) 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)
2.: Kbt.
3.: írsábeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Elit Rov Korlátolt Felelősségű Társaság

54.134.381,- Ft 2023. 08. 21-től
2023. 12. 19-ig
Kompaktor TANA G290 040808 MUNKAGÉP ÉRTÉKESÍTÉSE 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

7.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
SZEGED, BARTÓK TÉR REKONSTRUKCIÓJA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 HPQ PLUS KFT.

35.999.375,- Ft 2023. 07. 31-től
2023. 09. 15-ig
RENAULT PREMIUM PRA3-SERES GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSE - RENDSZÁMA: MLF-855 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

5.500.000,- Ft 2023. 07. 01-től
2024. 03. 31-ig
SZEGED, MAGYAR UTCA 62-64. SZÁM ALATTI ÓVODA ELŐTT PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 NORBO-ÉP KFT.

12.384.970,- Ft 2023. 07. 31-től
2023. 08. 31-ig
Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben - IV. részajánlati körben (Rókusi körút burkolatrekonstrukciós munkái) 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

158.352.821,- Ft 2023. 08. 02-tól
2023. 11. 30-ig
Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben - I. rész 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság 

11.518.479,- Ft 2023. 07. 24-től
2023. 11. 23-ig
Burkolatrekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden hat részajánlati körben - V. rész 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dél-Konstruktív Korlátolt Felelősségű Társaság 

44.321.000,- Ft 2023. 07. 24-től
2023. 11. 23-ig
Műszaki szaktanácsadói tevékenység ellátása 1.: Megbízási keretszerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

FOUR B-BER KFT. 

7.874.016,- Ft 2023. 08. 04-től
2024. 08. 04-ig
SZEGED, THÖKÖLY UTCA 1. SZÁMÚ INGATLANON LÉVŐ ÉPÜLETEK ELBONTÁSA, KOMMUNÁLIS HULLADÉK ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ELSZÁLLÍTÁSA, TEREPRENDEZÉS, KERÍTÉS ÉPÍTÉS 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

FGK ÉPÍTŐ KFT. 

5.390.000,- Ft 2023. 06. 07-től
2023. 08. 10-től
6722 Szeged, Gogol utca 24. sz. alatti (hrsz. 3282) ingatlan külső megjelenését érintő rekonstrukció keretében a nyílászárók cseréjével járó költségek fedezésére támogatás nyújtása 1.: Infotv. 37/C. § (2) bek. a) pontja szerinti támogatási szerződés
2.: Szeged MJV Önkormányzata Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 35/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 35. § (5) bek.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

6722 Szeged, Gogol utca 24. sz. alatti társasház 

7.751.000,- Ft 2023. 07. 27-től
2023. 12. 31-ig
„Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt. 
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 Perfektum Építész Kft.

31.700.000,- Ft 2023. 07. 25-től
2024. 05. 31-ig
SZEGED KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL A KÖZTERÜLETI ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDELÉBEN POLLEREK TELEPÍTÉSE ÉS HELYREÁLLÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés III. sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 GON-ÉP KFT.

34.645.669,- Ft 2022. 09. 29-től
2023. 12. 31-ig
SZEGED, KURUCVÖLGYI UTCA BURKOLATREKONSTRUKCIÓ TÁRGYÚ MUNKA ELVÉGZÉSE 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

BALI-ÉP BUILDING KFT. 

35.515.944,- Ft 2023. 08. 15-től
2023. 10. 02-ig
SZEGED, BAJAI ÚTI KERÉKPÁRÚT REKONSTRUKCIÓJA A VADASPARK MELLETTI VASÚTI ÁTJÁRÓ ÉS A BELVÁROSI TEMETŐ MELLETTI VASÚTI ÁTJÁRÓ KÖZÖTT 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT. 

27.926.122,- Ft 2023. 09. 15-től
2023. 10. 31-ig
SZEGED, SZÉL UTCA MŐMAX ÚTCSATLAKOZÁSA ÉS A VADASPARK BEJÁRATA KÖZÖTTI SZAKASZÁN BURKOLATREKONSTRUKCIÓ 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT. 

13.630.909,- Ft 2023. 09. 15-től
2023. 10. 31-ig
SZEGED, VEDRES UTCA 3/B 5/14. LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSE 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. Rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

DR. MARTON ANNAMÁRIA 

18.067.770,- Ft 2023. 08. 22-től
2023. 08. 22-ig
Szeged, Baktói városrészben ivóvíz gerincvezeték kivitelezése 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.

49.071.978,- Ft 2023. 08. 21-től
2023. 10. 16-ig
Szeged, Palánk 5-10. (Hild kapu) rekonstrukció és a Hild-díj emlékmű telepítéséhez szükséges tapalzat elkészítése 1.: Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT.

6.899.817,- Ft 2023. 04. 03-tól
2023. 05. 04-ig
Tűzifa árubeszerzése házhozszállítással Szeged közigazgatási területén 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (árubeszerzés)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 MAMERSZKER Kft.

33.215.000,- Ft 2023. 09. 25-től
2023. 11. 24-ig
3 DB TRAFOBOX BERENDEZÉS (WHKKEP BEFOGADÓ KÜLTÉRI KABINET) BESZERZÉSE, ELADÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 1.: Adásvételi szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

7.158.000,- Ft 2023. 05. 30-tól
2023. 11. 27-ig
SZMVJ ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 4 DB ÜRES LAKÁS FELÚJÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

 IKV ZRT.

9.346.012,- Ft 2023. 05. 24-től
2023. 09. 30-ig
Szeged, Hosszú-töltés utca korábban már felújított szakaszának slusszától az 53. utcáig tartó szakasz (242 m) útfelújítása 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT. 

28.711.504,- Ft 2023. 08. 15-től
2023. 10. 02-ig
SZEGED VÁROS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ FIZETŐPARKOLÁSI RENDSZER TERÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKÁGI TERV SZERINTI FORGALMI REND KIALAKÍTÁSA 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MEDIVIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9.208.100,- Ft 2023. 03. 31-től
2023. 06. 30-ig

Ingatlan adásvételi szerződés

Szeged II. kerület 01379/12
Szeged II. kerület 01380
Szeged II. kerület 01383/7
Szeged II. kerület 01385/9
Szeged II. kerület 01386
Szeged II. kerület 01387/1

Adásvételi szerződés

SZMJV Önkormányzata

-

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság

22.830.352 EUR 2023. 09. 29-től
2023. 09. 29-ig

Megbízási szerződés (ügyvédi feladatok ellátása)

Megbízási szerződés

SZMJV Önkormányzata

-

Hegymegi-Barakonyi and Fehérváry Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda

65.000.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2023. 07. 21.

Időtartam: 

2024. 06. 01.
vagy a szerződésben megjelölt feladatok maradéktalan elvégzéséig

Megbízási szerződés (Projektkoordinálási és lebonyolítási feladatok ellátása

Megbízási szerződés

SZMJV Önkormányzata

-

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

157.500.000,- Ft

2023. 09. 22-től
2024. 12. 31-ig

2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Földgáz energia szállítása 2023-2024. évre 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

38.557.080,- Ft 2023. 10. 01-től
2024. 10. 01-ig
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása féléves időszakra 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelés)
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Mediaworks Hungary Zrt.

45.171.650,- Ft 2023. 10. 16-tól
2024. 05. 19-ig

 

2023.05.01. – 2023. 06. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
4.999.298,- Ft 2023. 05. 25-től
2023. 07. 24-ig
KOCKAHÁZ UTCA CSANÁDI UTCA ÉS SZÉKELY SOR KÖZÖTTI SZAKASZÁN ÚTBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ

1.: Vállalkozási szerződés

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

BALI-ÉP BUILDING KFT.
15.382.238,- Ft 2023. 05. 15-től
2023. 06. 30-ig
4 db buszmegálló komplex tervezési feladatainak ellátása

1.: Info tv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Célirány Tervező Kft.
13.110.000,- Ft 2023. 06. 13-tól
2024. 01. 15-ig
Aradi Vértanúk tere támfal és burkolatrekonstrukció

1.: Vállalkozási szerződés

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT.
31.414.230,- Ft 2023. 04. 30-tól
2023. 06. 30-ig
„Vám téri csomópont fejlesztése” támogatási kérelemre vonatkozóan Projekt-előkészítő Tanulmány (PET) elkészítése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
5.600.000,- Ft 2023. 04. 05-től
2023. 07. 31-ig
4 darab buszmegálló komplex tervezési feladatainak ellátása

1.: Info tv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt

3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Célirány Generáltervező Kft. 
13.110.000,- Ft 2023. 06. 13-tól
2024. 01. 15-ig
Szeged közigazgatási határain belül a közterületi zöldterületek védelme érdekében pollerek telepítése

1.: Vállalkozási szerződés II. sz. módosítás

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Gon-Ép Kft.
23.622.047,- Ft 2022. 09. 29-től
2023. 12. 31-ig
„Szeged, Makkosházi városrészben klímabarát parkolók és kerékpártárolók kialakítása kapcsán tanulmányterv készítése”

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: Írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
16.500.000,- Ft 2023. 05. 30-tól
2023. 11. 30-ig
KÜLÖNFÉLE ÚTKARBANTARTÁSI, ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁK, VALAMINT EGYÉB GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ ÚTÉPÍTÉSI MUNKANEMEK TISZÁTÓL DÉLRE

1.: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT.
29.133.858,- Ft 2023. 05. 09-től
2024. 05. 09-ig
Szeged MJ Város közigazgatási határán belül, a felszín alatti  és felszín feletti objektumokban egyaránt a rovar- és rágcsáló kártevők elleni védekezés/mentesítés, mentes állapot fenntartására szolgáltatási tevékenység ellátása.

1.: Vállalkozási szerződés

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Hygiénia Kft.
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
14.999.999,- Ft 2023. 04. 01-től
2024. 03. 31-ig
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)  pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli
SZMJV PH
-
Mediaworks Hungary Zrt.
25.549.200,- Ft 2023. 06. 12-től
2023. 10. 15-ig

 

 

2023.04.01. – 2023. 04. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
"Szegedi Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő épületének energetikai korszerűsítése" című projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

TZÉG Mérnök Iroda Kft.
13.800.000,- Ft

Időtartam:
2023.01.30-tól
Határozatlan idejű szerződés

Szeged, Kisteleki Ede u. 6. fszt. 1. helyiség értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Pusztai Istvánné
7.500.000,- Ft Időtartam:
2022. 12. 12-től
2022. 12. 15-ig
„Gyevi park kialakítása – I. ütem” című projekthez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SOXÖG Építészstúdió Bt.
5.500.000,- Ft Időtartam:
2023. 04. 24-től
2023. 06. 23-ig
Villamos energia beszerzés 2023

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
11.297.707,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodájának korszerűsítése projekthez kapcsolódó, szükséges óvodai bútorok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont  (árubeszerzés)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Komplett Design Kft.
12.699.000,- Ft Időtartam:
2023. 04. 05-től
2023. 04. 28-ig
Népegészségügyi hatóság által elrendelt betöltetlen körzet háziorvosi ellátás biztosítása során felmerült költségek megtérítése.

1.: a

2.: 2015. évi CXXIII. törvény

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Stumpf Gábor József
12.054.716,- Ft Időtartam:
2022. 11. 02-tól
2023. 05. 31-ig
Szeged, Petőfi Sándor sgt. 6. 1/12. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Takács Zsolt
20.466.810,- Ft Időtartam:
2023. 02. 22-tól
2023. 02. 17-ig
Szeged, Gogol utca 2. 2/13. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Novák László Tiborné

-

Novák Gábor
22.116.150,- Ft Időtartam:
2023. 02. 14-től
2023. 02. 14-ig
Napelemes kiserőművek telepítése - II. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
12.984.041,- Ft Időtartam:
2023. 04. 13-tól
2023. 08. 14-ig
Szeged, Boldogasszony sgt. 19. udvar 9. garázs értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Nagyvári Péter Lajos
5.200.000,- Ft Időtartam:
2023. 02. 01-től
2023. 02. 10-ig
Szeged, Feketesas u. 11. 1. emelet 2. lakás értékesítése

1.: adásvételi szerződés

2.: Ptk., 17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Kókai Boglárka
17.542.980,- Ft Időtartam:
2023. 01. 19-től
2023. 01. 25-ig
A 6722 Szeged, Jósika utca 5/A. szám (3258 hrsz.) alatti ingatlan külső megjelenését érintő, homlokzatfelújítási munkálatok költségeinek fedezésére szóló támogatás

1.: Infotv. 37/C. § (2) bek. a) pontja szerinti támogatási szerződés

2.: Szeged MJV Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

3.: írásbeli

 

SZMJV Önkormányzata

-

6722 Szeged, Jósika utca 5/A-5/B-7-9. sz. alatti társasház
 7.670.000,- Ft Időtartam:
2023. 04. 14-től
2023. 12. 31-ig 
 "TOP-6.2.1-19-SG1-2019-00001 Új bölcsőde építése a Bagoly utcában” című projekt kapcsán a „Szeged, Bagoly utca csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése”  

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)

2.: Ptk.

3.: írásbeli
 

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt.
5.388.995,- Ft  Időtartam:
2023.02.01-től
2023. 09. 15-ig 
 Szeged, Fő tér rekonstrukció kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

1.: Tervezési szerződés

2.: Ptk. 6:251. §

3.: írásbeli 
 

SZMJV Önkormányzata

-

Deltaterv Kft.
 5.100.000,- Ft Időtartam:
2023. 01. 31-től
2023. 05. 01-ig 
 A 6720 Szeged, Korányi fasor 3. szám (3795 hrsz.) alatti ingatlan külső megjelenését érintő, tetőfelújítási munkálatok költségeinek fedezésére szóló támogatás

1.: Infotv. 37/C. § (2) bek. a) pontja szerinti támogatási szerződés

2.: Szeged MJV Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

3.: írásbeli 
 

SZMJV Önkormányzata

-

6720 Szeged, Korányi fasor 3. sz. alatti társasház
10.886.000,- Ft  Időtartam:
2023. 04. 14-től
2023. 12. 31-ig 
 ,,A szegedi rakpart komplex fejlesztése” című projekt kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek készítése, tervezői művezetés és kapcsolódó járulékos szolgáltatások ellátása

1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt

3.: írásbeli 
 

SZMJV Önkormányzata

-

FONTOS MÉRNÖK STÚDIÓ Kft.
 59.773.333,- Ft Időtartam:
2023. 03. 06-tól
2024. 12. 20-ig 
 Szeged, Deák Ferenc utca 24-26. fszt 1. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli 

SZMJV Önkormányzata

-

Török Imre 
 17.300.000,- Ft Időtartam:
2023. 01. 23-tól
2023. 02. 01-ig 
 „Napelemes kiserőművek telepítése” - VI. rész  

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság 
 14.616.656,- Ft  Időtartam:
2023. 04. 04-től
2023. 08. 02-ig
 Szeged, Feketesas u. 11. 1. em. 2.  lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli 

SZMJV Önkormányzata

-

Kókai Boglárka 
17.542.980,- Ft  Időtartam:
2023. 01. 19-től
2023. 01. 25-ig 
 Szeged, Kenyérgyári út és Textilgyári út rekonstrukciója kapcsán engedélyes és kiviteli komplex szakági terveket is tartalmazó generáltervek elkészítése

1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli 
 

SZMJV Önkormányzata

-

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt
5.880.000,- Ft  Időtartam:
2023. 04. 13-tól
2023. 12. 31-ig 
 Szeged, Bagoly utca ivóvízellátó- és szennyvízelvezető hálózat kiépítése  

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt. 
 41.321.854,- Ft Időtartam:
2023. 02. 01-től
2023. 09. 15-ig 
 "Szeged, Béketelep városrészben elhelyezkedő Liliom lakókert záportározó" tervezése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli 

SZMJV Önkormányzata

-

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 
14.450.000,- Ft   Időtartam:
2021. 12. 30-tól
Határozatlan idejű szerződés
 "Napelemes kiserőművek telepítése" - IV. rész

1.: Infotv.  37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli 

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság 
 14.714.306,- Ft Időtartam:
2023. 04. 11-től
2023. 08. 09-ig 
 Szeged, Tisza Lajos krt. 29. 3. em. 11. lakás értékesítése  

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Vincze Márta Anikó 
25.830.000,- Ft  Időtartam:
2023. 01. 17-től
2037. 11. 09-ig 
 A 6721 Szeged, Vidra utca 2. szám (2960 hrsz.) alatti ingatlan külső megjelenését érintő, tetőfelújítási és tervezési munkálatok költségeinek fedezésére szóló támogatás  

1.: Infotv. 37/C. § (2) bek. a) pontja szerinti támogatási szerződés

2.: Szeged MJV Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

3.: írásbeli
 

SZMJV Önkormányzata

-

6721 Szeged, Vidra utca 2. sz. alatti társasház
 9.067.000,- Ft  Időtartam:
2023. 04. 14-től
2023. 12. 31-ig
Farekonstrukció 2022. program keretében 304 db díszfa telepítéséhez szükséges anyagköltség, valamint tuskóforgácsolási és tereprendezési munkálatok elvégzése. 

1.: Szolgáltatás

2.: nem releváns

3.: írásbeli 

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 11.592.397,- Ft  Időtartam:
2023. 01. 30-tól
2023. 02. 28-ig
 Szeged, Gogol utca 1. fszt. 4. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli 
 

SZMJV Önkormányzata

-

Peregi Tamás
43.107.750,- Ft   Időtartam:
2023. 02. 22-től
2023. 02. 21-ig
 Hálózatbérleti díj megállapítása 2023. január 1-től december 31-ig  

1.: Megállapodás

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli
 

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt.
 1.560.913.084,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 12. 31-ig 
 Kígyó u. 2. 1. emelet 6. számú lakás értékesítése  

1.: adásvételi szerződés

2.: Ptk., 17/1994. IV. 26.) Kgy. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Bíró Hajnalka Éva 
36.090.000,- Ft  Időtartam:
2023. 01. 19-től
2023. 01. 19-ig 
Napelemes kiserőművek telepítése - I. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
14.200.251,- Ft Időtartam:
2023. 04. 19-től
2023. 08. 21-ig
Napelemes kiserőművek telepítése - V. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Kft,
15.090.072,- Ft Időtartam:
2023. 05. 02-től
2023. 08. 21-ig
Vám téri csomópont fejlesztése” támogatási kérelemre vonatkozóan Projekt-előkészítő Tanulmány (PET) elkészítése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
5.600.000,- Ft Időtartam:
2023. 04. 05-től
2023. 07. 31-ig
BELVÁROSI KISELEMES BURKOLATREKONSTRUKCIÓ

1.: Vállalkozási szerződés

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP KFT.
14.272.844,- Ft Időtartam:
2023. 02. 24-től
2023. 05. 04-ig
Szeged, Kazinczy u. 2. 1. em. 5. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Magánszemély
25.789.680,- Ft Időtartam:
2023. 01. 18-tól
2023. 01. 26-ig
"Mennyit eszik az autód?" témájú kommunikációs kampány megvalósítása

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)

2.: Ptk.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Creative Elephant Studio Kft.
6.680.000,- Ft Időtartam:
2023.03.21-től
2023. 05. 31-ig
Szeged közigazgatási határain belül a közterületi zöldterületek védelme érdekében pollerek telepítése.

1.: Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítás

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Gon-Ép Kft.
15.748.032,- Ft Időtartam:
2022. 09. 29-től
2023. 12. 31-ig
Közvilágítási célú villamos energia

1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
501.421.720,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Szeged, III. sz. vízműtelep III/04-02. számú  mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése

1.: 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)

2.: Kbt

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
165.079.500,- Ft Időtartam:
2023. 01. 16-tól
2023. 11. 16-ig
Napelemes kiserőművek telepítése - VII. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
14.546.906,- Ft Időtartam:
2023. 04. 13-tól
2023. 08. 14-ig
Lechner tér rekonstrukció kivitelezési munkái

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

HPQ PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
66.769.270,- Ft Időtartam:
2023. 03. 13-tól
2023. 08. 14-ig
Szeged, Mars tér 1. és 6/B. számok között útburkolat rekonstrukció

1.: Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Kft.
5.490.035,- Ft Időtartam:
2022. 08. 15-től
2022. 12. 15-ig
Szeged, Boldogasszony sgt. 19. udvar 11. garázs értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Nagyvári Péter Lajos
5.700.000,- Ft Időtartam:
2023. 02. 01-től
2023. 02. 09-ig
köztemetés

1.: Szolgáltatás megrendelése

2.: 1993.  évi III. törvény 48. §

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
8.444.000,- Ft Időtartam:
2023. 03. 09-től
Határozatlan idejű szerződés
Szeged, IV. sz. vízműtelep IV/06-01. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése

1.: 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)

2.: Kbt

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
133.706.200,- Ft Időtartam:
2023. 01. 16-tól
2023. 11. 16-ig
Szúnyogártalom elleni védekezés kivitelezése

1.: Vállalkozási keretszerződés

2.: 18/1998.(VI.3.) NM RENDELET

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft.
11.929.134,- Ft Időtartam:
2023. 03. 14-től
2023. 10. 31-ig
Szeged, Olajos u. 1. D. lph. 1. em. 6. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Kovácsné Karácsonyi Enikő és Kovács Gergő
16.193.520,- Ft Időtartam:
2022. 11. 30-tól
2023. 01. 17-ig
Szeged, Stefánia 2. 2. em. 4. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Kasziba Lilla
35.916.212,- Ft Időtartam:
2023. 01. 31-től
2023. 03. 15-ig
Szeged, Kígyó u. 2. 1. em. 6. lakás értékesítése

1.: Adásvételi szerződés

2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Bíró Hajnalka Éva
36.090.000,- Ft Időtartam:
2023. 01. 19-től
2023. 01. 18-ig
Szeged, Thököly u. 1. sz. (1265 hrsz.)  ingatlan megvásárlása

1.: Adásvételi szerződés

2.: 25/2003. (VI.27.) önkormányzati rendelete

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Róvó Sándor
42.200.000,- Ft Időtartam:
2022. 12. 06-tól
2022. 12. 06-ig
Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák, valamint egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek Tiszától északra

1.: Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítás

2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3.: írtásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Kft.

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
49.606.299,- Ft Időtartam:
2022. 07. 27-től
2023. 07. 27-ig
"Napelemes kiserőművek telepítése" - VIII. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

14.546.906,- Ft Időtartam:
2023. 04. 04-től
2023. 08. 02-ig
A szegedi Gogol utca környezeti rekonstrukciója kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társaság

22.010.000,- Ft Időtartam:
2023. 03. 01-től
2024. 03. 01-ig
"Napelemes kiserőművek telepítése" - III. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felleősségű Társaság

12.984.041,- Ft Időtartam:
2023. 04. 11-től
2023. 08. 09-ig
Napelemes kiserőművek telepítése - IX. rész

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Solar Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
15.195.116,- Ft Időtartam:
2023. 04. 19-től
2023. 08. 21-ig
Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátása

1.: Megbízási szerződés módosítás

2.: 15/2019.  PM rendelet

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Tudományegyetem
15.300.000,- Ft Időtartam:
2023. 02. 01-től
Határozatlan idejű szerződés
A 6725 Szeged, Nyíl utca 46. sz. alatti (hrsz. 21193) műemlék ingatlan  külső megjelenését érintő rekonstrukciójának megvalósulásához támogatás nyújtása, a tetőfelújítási és tervezési munkálatok költségeinek fedezésére.

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés a)

2.: Szeged MJV Önkormányzata Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Molnár Péter

-

Molnár-Ocskó Dóra
6.728.000,- Ft Időtartam:
2023.03.30-tól
2023. 12. 31-ig

 

2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Tűzfal és hozzá kapcsolódó tevékenységekhez support szolgáltatás beszerzése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Ptk.

3.: Írásbeli

SZMJV PH

-

Ritek Zrt.
13.025.000,- Ft Időtartam:
2022. 12. 12-től
2023. 11. 30-ig
Szeged, Széchenyi tér 11. LED világító testek átalakítása

1.: vállalkozási szerződés

2.: Ptk 6:238

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

IKV Zrt.
14.862.900,- Ft Időtartam:
2022. 12. 13-tól
2023.04.21-ig
Gépjárművek karbantartása

1.: vállalkozási keretszerődés

2.: Ptk. 6:238

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Kiss Autoszervíz Kft.
5.000.000,- Ft Időtartam:
2023. 01. 25-től
2023. 12. 31-ig
Földgáz energia szállítása 2022-2023. évre

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
71.838.820,- Ft Időtartam:
2022. 10. 01-től
2023. 10. 01-ig
Szeged Megyei Jogú Váso Polgármesteri Hivatala Huszár utca 1. őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása

1.: Megbízási szerződés

2.: 2005. évi CXXXIII. Tv.

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

INSURE ''98 Kft.
8.625.120,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 05. 31-ig
Villamos energia beszerzés 2023

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
55.048.416,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

PLEXprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
35.023.500,- Ft Időtartam:
2023. 02. 06-tól
2023. 06. 11-ig
Irodaszer

1.: Adásvételi szerződés

2.: Ptk. 6:215

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Barát Papír Kft.
4.615.976,- Ft Időtartam:
2023. 02. 02-tól
2023. 02. 23-ig
A 6725 Szeged, Hattyas utca 49. sz. alatti (hrsz. 21687) ingatlan külső megjelenését érintő rekonstrukciójának megvalósítása érdekében támogatás nyújtása, a tetőfelújítási és egyéb kapcsolódó munkálatok költségeinek fedezésére.

1.: Támogatási szerződés

2.: Szeged MJV Önkormányzata Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város  településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Csendes Áron

-

Papp Szilvia Katalin
12.587.000,- Ft Időtartam:
2023. 03. 27-től
Határozatlan idejű szerződés
FÖLDGÁZ BESZERZÉSE – 2023

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írsábeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
8.834.891,- Ft Időtartam:
2023. 01. 01-től
2023. 10. 01-ig
Közszolgálati lap terjesztése

1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont

2.: Kbt.

3.: írásbeli

SZMJV PH

-

FRANKÓ-HOME Kft.

22.332.900,- Ft Időtartam:
2023.02.06-tól
2024. 02. 07-ig

 

2022.12.01. – 2023. 03. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, IV. sz. vízműtelep IV/06-01. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése 1.: 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)
2.: Kbt
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
133.706.200,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 16-tól
2023. 11. 16-ig
Belvárosi kiselemes burkolatrekonstrukció 1.: Vállalkozási szerződés
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Kft.
14.272.844,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 24-től
2023. 05. 04-ig
Szeged, Olajos u. 1. D. lph. 1. em. 6. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Kovácsné Karácsonyi Enikő és Kovács Gergő
16.193.520,- Ft

Időtartam:

2022. 11. 30-tól
2023. 01. 17-ig
Szeged, Kígyó u. 2. 1. em. 6. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Bíró Hajnalka Éva
36.090.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 19-től
2023. 01. 18-ig
Szeged, Mars tér 1. és 6/B. számok között útburkolat rekonstrukció 1.: Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Kft.
5.490.035,- Ft

Időtartam:

2022. 08. 15-től
2022. 12. 15-ig
Szeged, Bagoly utca ivóvízellátó- és szennyvízelvezető hálózat kiépítése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)
2.: Ptk.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt.
41.321.854,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 01-től
2023. 09. 15-ig
Lechner tér rekonstrukció kivitelezési munkái 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

HPQ PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
66.769.270,- Ft

Időtartam:

2023. 03. 13-tól
2023. 08. 14-ig
"TOP-6.2.1-19-SG1-2019-00001 Új bölcsőde építése a Bagoly utcában” című projekt kapcsán a „Szeged, Bagoly utca csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése” 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (építési beruházás)

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt.
5.388.995,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 01-től
2023. 09. 15-ig
"Szeged, Béketelep városrészben elhelyezkedő Liliom lakókert záportározó" tervezése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)
2.: Ptk.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
14.450.000,- Ft

Időtartam:

2021. 12. 30-tól
Határozatlan idejű szerződés
Farekonstrukció 2022. program keretében 304 db díszfa telepítéséhez szükséges anyagköltség, valamint tuskóforgácsolási és tereprendezési munkálatok elvégzése. 1.: Szolgáltatás
2.: nem releváns
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
11.592.397,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 30-tól
2023. 02. 28-ig
Hálózatbérleti díj megállapítása 2023. január 1-től december 31-ig 1.: Megállapodás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Szegedi Vízmű Zrt.
1.560.913.084,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 12. 31-ig
Villamos energia beszerzés 2023 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
11.297.707,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Népegészségügyi hatóság által elrendelt betöltetlen körzet háziorvosi ellátás biztosítása során felmerült költségek megtérítése 1.: a
2.: 2015. évi CXXIII. törvény
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Stumpf Gábor József
12.054.716,- Ft

Időtartam:

2022. 11. 02-tól
2023. 05. 31-ig
Szeged, Feketesas u. 11. 1. emelet 2. lakás értékesítése 1.: adásvételi szerződés
2.: Ptk., 17/1994. (IV. 26.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Kókai Boglárka
17.542.980,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 19-től
2023. 01. 25-ig
,,A szegedi rakpart komplex fejlesztése” című projekt kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek készítése, tervezői művezetés és kapcsolódó járulékos szolgáltatások ellátása 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b)
2.: Kbt
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

FONTOS MÉRNÖK STÚDIÓ Kft.
59.773.333,- Ft

Időtartam:

2023. 03. 06-tól
2024. 12. 20-ig
Szeged, Kazinczy u. 2. 1. em. 5. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Magánszemély
25.789.680,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 18-tól
2023. 01. 26-ig
Szeged, Thököly u. 1. sz. (1265 hrsz.)  ingatlan megvásárlása 1.: Adásvételi szerződés
2.: 25/2003. (VI.27.) önkormányzati rendelete
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Róvó Sándor
42.200.000,- Ft

Időtartam:

2022. 12. 06-tól
2022. 12. 06-ig
Szeged közigazgatási határain belül a közterületi zöldterületek védelme érdekében pollerek telepítése 1.: Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Gon-Ép Kft.
15.748.032,- Ft

Időtartam:

2022. 09. 29-től
2023. 12. 31-ig
Kígyó u. 2. 1. emelet 6. számú lakás értékesítése 1.: adásvételi szerződés
2.: Ptk., 17/1994. IV. 26.) Kgy. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Bíró Hajnalka Éva
36.090.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 19-től
2023. 01. 19-ig
Közvilágítási célú villamos energia 1.:  Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
501.421.720,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Szeged, Kisteleki Ede u. 6. fszt. 1. helyiség értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Pusztai Istvánné
7.500.000,- Ft

Időtartam:

2022. 12. 12-től
2022. 12. 15-ig
Szeged, Feketesas u. 11. 1. em. 2.  lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Kókai Boglárka
17.542.980,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 19-től
2023. 01. 25-ig
A szegedi Gogol utca környezeti rekonstrukciója kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társaság
22.010.000,- Ft

Időtartam:

2023. 03. 01-től
2024. 03. 01-ig
Szeged, Fő tér rekonstrukció kiviteli tervdokumentációjának elkészítése 1.: Tervezési szerződés
2.: Ptk. 6:251. §
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Deltaterv Kft.
5.100.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 31-től
2023. 05. 01-ig
Szeged, Tisza Lajos krt. 29. 3. em. 11. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Vincze Márta Anikó
25.830.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 17-től
2037. 11. 09-ig
Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák, valamint egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek Tiszától északra 1.: Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítás
2.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

NORBO-ÉP Kft.

-

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
49.606.299,- Ft

Időtartam:

2022. 07. 27-től
2023. 07. 27-ig
Szeged, Stefánia 2. 2. em. 4. lakás értékesítése 1.: Adásvételi szerződés
2.: 17/1994. (IV.26.) Kgy. sz. rendelet
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

Dr. Kasziba Lilla
35.916.212,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 31-től
2023. 03. 15-ig
"Szegedi Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő épületének energetikai korszerűsítése" című projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont (szolgáltatás megrendelése)
2.: Ptk.
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

TZÉG Mérnök Iroda Kft.
13.800.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 30-tól
Határozatlan idejű szerződés
Szeged, III. sz. vízműtelep III/04-02. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése 1.: 37/C. § (2) bekezdés b) (építési beruházás)
2.: Kbt
3.: írásbeli

SZMJV Önkormányzata

-

MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

165.079.500,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 16-tól
2023. 11. 16-ig
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

PLEXprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

35.023.500,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 06-tól
2023. 06. 11-ig
Villamos energia beszerzés 2023 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
55.048.416,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 06. 30-ig
Szeged, Széchenyi tér 11. LED világító testek átalakítása 1.: vállalkozási szerződés
2.: Ptk 6:238
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

IKV Zrt.
14.862.900,- Ft

Időtartam:

2022. 12. 13-től
2023. 04. 21-ig
Földgáz beszerzése – 2023 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
8.834.891,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 10. 01-ig
Földgáz energia szállítása 2022-2023. évre 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
71.838.820,- Ft

Időtartam:

2022. 10. 01-től
2023. 10. 01-ig
Tűzfal és hozzá kapcsolódó tevékenységekhez support szolgáltatás beszerzése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Ptk.
3.: Írásbeli

SZMJV PH

-

Ritek Zrt.
13.025.000,- Ft

Időtartam:

2022. 12. 12-től
2023. 11. 30-ig
Gépjárművek karbantartása 1.: vállalkozási keretszerődés
2.: Ptk. 6:238
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Kiss Autoszervíz Kft.
5.000.000,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 25-től
2023. 12. 31-ig
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Huszár utca 1. őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása 1.: Megbízási szerződés
2.: 2005. évi CXXXIII. Tv.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

INSURE ''98 Kft.
8.625.120,- Ft

Időtartam:

2023. 01. 01-től
2023. 05. 31-ig
Közszolgálati lap terjesztése 1.: Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pont
2.: Kbt.
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

FRANKÓ-HOME Kft.
22.332.900,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 06-tól
2024. 02. 07-ig
Irodaszer 1.: Adásvételi szerződés
2.: Ptk. 6:215
3.: írásbeli

SZMJV PH

-

Barát Papír Kft.
4.615.976,- Ft

Időtartam:

2023. 02. 02-től
2023. 02. 23-ig

 

2022.12.01. – 2023. 01. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
„Szeged, Budapesti körút Űrhajós utca és József Attila sugárút közötti szakaszának burkolatrekonstrukciós munkái” 
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata
-
Colas Út Építőipari Zrt.
57.034.560,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 12. 22.

Időtartam: 
2022. 12. 22.

„Szeged, III. sz. vízműtelep III/04-02. számú és IV. sz. vízműtelep IV/06-01. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése két részajánlati körben” – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
165.079.500,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 9 hónap

„Szeged, III. sz. vízműtelep III/04-02. számú és IV. sz. vízműtelep IV/06-01. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése két részajánlati körben” – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
MedWater Ingatlan- és Gyógyvízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
133.706.200,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 9 hónap

„TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása – generál kivitelezés”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
2.966.780.524,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 15 hónap

Villamos energia beszerzése
(KÖZBESZERZÉS)
Villamos energia adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
11.297.707,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16. 

Időtartam:
 2023. 01. 01. napjától 2023. 06. 30. napjáig

Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
(KÖZBESZERZÉS)
Villamos energia adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
501.421.720,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16. 

Időtartam: 
2023. 01. 01. napjától 2023. 06. 30. napjáig

Szeged, Thököly u. 1. sz. alatti ingatlan Önkormányzat által történő megvétele Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
magánszemély
42.200.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2022. 12. 06.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Egyetemes szolgáltatásból kikerülő fogyasztási helyek ellátására földgáz energia beszerzése 2023.
(KÖZBESZERZÉS)
Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
8.834.891,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 12. 21.

Időtartam:
2023. 01. 01. - 2023. 10. 01.

Villamos energia beszerzése
(KÖZBESZERZÉS)
Villamos energia adásvételi szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala 
-
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
55.048.416,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 12. 16. 

Időtartam:
 2023. 01. 01. napjától 2023. 06. 30. napjáig

 

2022.10.01. – 2022. 11. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Tisza Lajos krt.- József Attila sugárút csomópontban forgalomirányító rendszer gépcseréjének tervezése és kivitelezése, az érintésvédelem  felülvizsgálata, valamint amennyiben szükséges kábelcsere Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
SIGNALTERV Forgalomtechnika Kft.
5.563.150,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 10. 07.

Időtartam: 
2022. 10. 31.

Szeged, Kiss Ernő utca – Feketesas utcai útpálya és járdaburkolat rekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
14.529.173,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 10. 27.

Időtartam: 
2022. 11. 30.

Szeged, III. sz. Vízműtelep III/04-02. számú és IV. sz. vízműtelep IV/06-01. számú mélyfúrású kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút létesítése tárgyú kivitelezési munkálatok teljes körű, független műszaki ellenőri feladatainak ellátása Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
PÓRUSVÍZ Kft.
6.400.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 11. 14.
Teljesítés ideje:
Kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének sikeres lezárásáig

Szegedi ÓVI Gedói Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése
(KÖZBESZERZÉS) 
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata 

Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
11.946.478,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 11. 18.

Időtartam: 
aláírástól számított 60 nap

,,Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái”
(KÖZBESZERZÉS) 
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
Meridian Technic Korlátolt Felelősségű Társaság
320.019.708,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 11. 26.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 150 munkanap

,,Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái”
(KÖZBESZERZÉS) 
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
     KIKOM Konstrukt Kft.
260.376.602,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 11. 02.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 110 munkanap

„11 darab buszmegálló tervezési feladatainak ellátása”
(KÖZBESZERZÉS) 
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
Perfektum Építész Kft., Célirány Generáltervező Kft.
16.390.000,- Ft Szerződéskötés időpontja: 
2022. 11. 04.

 

2022.08.01. – 2022. 09. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Mars tér 1. és 6/B. számok között útburkolat rekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
6.265.810,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 04.

Időtartam:
2022. 10. 15.

Szeged, Szent Gellért utca útburkolat rekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
15.612.606,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 04.

Időtartam:
2022. 10. 15.

Szeged, Mikszáth Kálmán utca-Centrum csomópontnál tömegközlekedési megálló felújítási munkái Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása  SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
9.267.838,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 02.

Időtartam:
2022. 08. 31.

Szeged, Lengyel utca rehabilitálása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
20.178.175,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 19.
Teljesítés ideje:
2022. 12. 01.

„Szeged, Baktói u. 25. sz. alatti ingatlan és környezetének csapadékvíz elvezetése” tárgyú kivitelezési munka teljes körű elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Vízép Holding Kft.
6.678.731,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 22.

Időtartam:
2022. 11. 30.

Szeged, Temesvári krt. 36. szám alatti épület közös tereinek festési munkálatai, az ezekhez kapcsolódó előkészítő és kiegészítő munkákkal, továbbá a munkavégzést követő helyreállítási feladatokkal és a hulladékszállítással együtt Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
IKV Zrt.
12.079.100,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 23.

Időtartam:
2022. 12. 02.

Szeged kertvárosi területein lévő járdák felújításához járdalapok, sóder, homok és szegély (továbbiakban termékek) beszerzése, valamint a a termékek Vevő által előzetesen meghatározott helyszínekre történő kiszállítása Keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Bodrogi Bau Kft.
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
14.900.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 08. 31.

Időtartam:
2022. 09. 30.

Szeged, Csongrádi sugárút 76. számú lakóépület elektromos hálózatának felújítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Hafako-Vill Villanyszerelési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
36.558.072,- Ft + tartalékkeret a nettó vállalkozási díj 3%-a 1.096.742,-Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 05.

Időtartam:
2023. 03. 14.

Szeged MJ Város közigazgatási területén található földutakra mart aszfalt kiszállítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
7.874.016,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 20.

Időtartam:
2023. 09. 20.

Szeged, Mérey utca félpályán útburkolat rekonstrukció elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
28.990.581,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 23.

Időtartam:
2022. 11. 30.

Szeged közigazgatási határain belül a közterületi zöldterületek védelme érdekében az Önkormányzat által meghatározásra kerülő helyszíneken pollerek telepítése és zöldterület helyreállítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Gon-Ép Kft.
7.874.016,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 29.

Időtartam:
2023. 12. 31.

19 db utasváró felépítmény teljes körű felújítása. A vállalás tartalmazza a felépítmény leszerelését, elszállítását, szakműhelyben történő szerkezeti javítását, festést, a visszaszállítást és telepítést. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Városkép és Piac Kft.
7.864.900,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 26.

Időtartam:
2022. 11. 30.

3 db trafibox berendezés beszerzése és szállítása Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
5.238.864,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 09. 28.

Időtartam:
2022. 11. 27.

,,Szeged ÓVI Gedói Óvodájának komplex korszerűsítése, Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése, Makkosházi Óvodájának energetikai korszerűsítése és Tarjáni Óvodájának komplex korszerűsítése 4 részajánlati körben” – IV. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása
Alp-Favill’96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 227.983.677,- Ft

A szerződésmódosítás időpontja: 2022. 08. 01.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 192 munkanap.

„Szeged, Budapesti körút Űrhajós utca és József Attila sugárút közötti szakaszának burkolatrekonstrukciós munkái”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
 Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
55.799.871,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 09. 23.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 80 munkanap

,,Szeged ÓVI Gedói Óvodájának komplex korszerűsítése, Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése, Makkosházi Óvodájának energetikai korszerűsítése és Tarjáni Óvodájának komplex korszerűsítése 4 részajánlati körben” – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása
SZMJV Önkormányzata 
-
 Dél-Szig Korlátolt Felelősségű Társaság
333.398.671,- Ft

A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 09. 07.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 170 munkanap.

,,Új bölcsőde építése a Bagoly utcában c. projekt kivitelezési munkái”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
MIKSI BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
747.439.803,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 09. 09.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 12 hónap

„Szegeden jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
SWARCO Traffic Hungaria Kft., SIGNALTERV Kft.
46.200.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 09. 28.

Időtartam: 
2022. 12. 01. napjától 2024. 09. 30. napjáig

Szegedi ÓVI Tarjáni Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata 
-
 Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6.875.414,- Ft A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 08. 30.
Tűzifa árubeszerzése házhoz szállítással Szeged közigazgatási területén 
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
 MAMERSZKER Kft. 
39.200.000,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 09. 07.

Időtartam: 
szerződéskötéstől számítva 2023. 01. 15. 

2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Földgáz energia szállítása 2022-2023. évre 
(KÖZBESZERZÉS)
Földgáz-kereskedelmi szerződés SZMJV PH 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
71.838.820,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 08. 05.

Időtartam: 
2022. 10. 01.
2023. 10. 01.

 

2022.06.01. – 2022. 07. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Pulcz utca (Boross J. és Pozsonyi I. utcák között) páratlan oldali félpályán útburkolat rekonstrukció elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
9.602.254,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 13.

Időtartam:
2022. 07. 29.

Szeged, Széksósi út Negyvennyolcas utca és a településhatár tábla közötti szakaszon járda és kerékpárút felújítási munka elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
19.911.360,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 10.

Időtartam:
2022. 06. 25.

Szeged, Mikszáth Kálmán utca-Centrum csomópontnál tömegközlekedési megálló felújítási munkáinak elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
7.583.428,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 13.

Időtartam:
2022. 08. 31.

Szeged, Vásárhelyi Pál út-Kálvária sugárút csomópontnál tömegközlekedési megálló felújítási munkáinak elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
5.788.818,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 13.

Időtartam:
2022. 09. 30.

Szeged, Hosszú-töltés utca felőli első 209 méteres szakaszán történő burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása  SZMJV Önkormányzata
-
Vízép Holding Kft.
30.241.555,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 08.

Időtartam:
2022. 08. 31.

Szeged, József Attila sugárút Szent György tér és Római körút közötti szakaszon járda és kerékpárút felújítási munkák elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Vízép Holding Kft.
14.193.196,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 13.

Időtartam:
1. ütem: 2022. 08. 31.
2. ütem: 2022. 10. 15.

Szeged, Tárnokfű utcán, Vereshomok utcán és Zöldfási úton mart aszfalt elterítés és tömörítés elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
6.919.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 17.

Időtartam:
2022. 06. 25.

Szeged MJV Önkormányzatának tulajdonában álló 13 db üres lakás felújításával kapcsolatos munkák elvégzése, az ezekhez kapcsolódó előkészítő és kiegészítő munkákkal, továbbá a munkavégzést követő helyreállítási feladatokkal és a hulladékszállítással együtt Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
IKV Zrt.
39.365.695,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 06. 15.

Időtartam:
2022. 11. 30.

„Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák”, valamint „Egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek Tiszától délre” Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
NORBO-ÉP Kft.
15.748.031,- Ft Időtartam:
2023. 07. 27. vagy a keretösszeg erejéig
„Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák”, valamint „Egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek Tiszától északra” Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
NORBO-ÉP Kft.
43.307.087,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 07. 27.

Időtartam:
2023. 07. 27. vagy a keretösszeg erejéig

Szeged közigazgatási határain belül a csapadékvíz és belvíz elvezetésére szolgáló létesítmények javítási, rekonstrukciós és kapacitásbővítését eredményező feladatainak elvégzése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
GON-ép Kft.
7.874.016,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 07. 18.

Időtartam:
2023. 07. 18.

,,TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00007 projekt keretein belül Emelt szintű és Hagyományos Elhelyezést Biztosító Idősek Otthona energetikai korszerűsítése két részajánlati körben” – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
 SZIKI-ÉP Kft.
593.806.518,- Ft Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 275 munkanap
Szegedi ÓVI Tarjáni Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése 
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata 
-
 Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6.875.414,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 07. 01.

Időtartam: 
aláírástól 60 nap

2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása 
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV PH 

Mediaworks Hungary Zrt.
53.234.769,- Ft

Szerződésmód. dátuma: 
2022. 06. 07.

Időtartam: 
 2023. 02. 05. 

 

2022.04.01. – 2022. 05. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, József Attila sgt. Glattfelder tér és Szent György tér közötti szakaszon járda és kerékpárút felújítási munkáinak elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
8.658.930,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 06.

Időtartam:
2022. 06. 15. 

Szúnyogártalom elleni védekezés kivitelezése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft.
13.031.496,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 08.

Időtartam:
2022. 04. 08 - 2022. 10. 31-ig

Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetése Megállapodás 1.sz. módosítása  SZMJV Önkormányzata
-
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
10.712.784,- Ft/év

Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 25.

Időtartam:
2022. 04. 01-től határozatlan ideig

SZMJV Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező Szeged, Székely sor 21. szám alatti lakóépületének a 9. és 10. emeletén bekövetkezett tűzesetet követő helyreállítási munkálatok elvégzése Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
7.693.026,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 25.

Időtartam:
2022. 05. 30.

SZMJ Város közigazgatási határán belül, a felszín alatti és felszín feletti objektumokban egyaránt a rovar- és rágcsálómentesítési szolgáltatási tevékenység ellátása. A Közreműködő pedig ellátja az ellenőrzési és szakmai kapcsolattartói feladatokat. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Hygiénia Kft. (Vállalkozó)
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Közreműködő)
14.999.999,- Ft keretösszeg Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 27.
Időtartam:
2022. 04. 01 - 2023. 03. 31-ig
Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged, Kálvária sgt. 23. szám alatti ingatlanán a Jósika utca felőli melléképület tetőszerkezetének átalakítása. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
FGK Építő Kft.
7.014.610,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 05. 16.

Időtartam:
2022. 08. 09.

Önkormányzati kezelésű 24 útkereszteződés forgalmát irányító 19 db forgalomirányító berendezés üzemeltetési- és karbantartási munkáinak elvégzése. Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft.
-
Signalterv Forgalomtechnika Kft.
12.750.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 05. 19.

Időtartam:
2022. 04. 16. napjától 229 napig

Szeged város közigazgatási területén lévő önkormányzati kezelésű utakon útburkolati jel felújítása, megszüntetése és létesítése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
Medivia Kft.
37.582.677,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 07.

Időtartam:
2023. 04. 07. 

,,TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái – Marostői városrész”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata
-
DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
560.621.640,- Ft

A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 04. 20.

,,TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00007 projekt keretein belül Emeltszintű és Hagyományos Elhelyezést Biztosító Idősek Otthona energetikai korszerűsítése két részajánlati körben” – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
 -
 SZIKI-ÉP Kft.
608.456.464,-Ft

Szerződéskötés időpontja: 
2022. 05. 17.
Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 285 munkanap

 

2022.02.01. – 2022. 03. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged önkormányzati kezelésű 24 útkereszteződés forgalmát irányító 19 db forgalomirányító berendezés üzemeltetési- és karbantartási munkáinak elvégzése Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
Swarco Traffic Hungaria Kft.
9.100.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 03. 31.

Időtartam: 
2021. 09. 16-tól 197 napig

Szeged önkormányzati kezelésű 24 útkereszteződés forgalmát irányító 19 db forgalomirányító berendezés üzemeltetési- és karbantartási munkáinak elvégzése Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása  SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
Swarco Traffic Hungaria Kft.
9.800.000,- Ft

Szerződéskötés időpontja:
2022. 03. 31.

Időtartam: 
2021. 09. 16-tól 212 napig

,,TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái 3 részajánlati körben” – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata
-
      NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
191.754.889,- Ft A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 03. 01. 
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése – Városgazda utca kivitelezési munkái 
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata 

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
228.000.289,- Ft

Szerződéskötés: 
2022. 02. 15.

Időtartam:
 2022. 02. 25-tól 8 hónap 
(2022. 10. 26.)

,,Szeged ÓVI Gedói Óvodájának komplex korszerűsítése, Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése, Makkosházi Óvodájának energetikai korszerűsítése és Tarjáni Óvodájának komplex korszerűsítése 4 részajánlati körben” – III. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata 
-
PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság
119.307.249,- Ft A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 02. 04.
,,Szeged ÓVI Gedói Óvodájának komplex korszerűsítése, Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése, Makkosházi Óvodájának energetikai korszerűsítése és Tarjáni Óvodájának komplex korszerűsítése 4 részajánlati körben” – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása SZMJV Önkormányzata 
-
Alp-Favill’96. Építőipari és Szolgáltató Kft.
123.604.638,- Ft

A szerződésmódosítás időpontja: 
2022. 03. 22.

Időtartam: 
A munkaterület átadásától számított 162 munkanap

 

 

2021.12.01. – 2022. 01. 19. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Makkosházi krt. – Agyagos utcai csomópontban forgalomirányító rendszer gépcseréjének tervezése és kivitelezése olyan programmal, amely lehetővé teszi az Agyagos utcáról az irányok szétválasztását Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Signalterv Forgalomtechnika Kft.
5.510.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 15.
Időtartam:
2022. 03. 31.
Cserepes sori Piac Kft. törzstőkéjének 91,36%-át megtestesítő üzletrész és a Szeged, Cserepes sor 4. - Katona József utca 80. faliszám alatti (Szeged, III. kerület belterület 24013/24 hrsz.-ú) ingatlan együttes értékesítése Adásvételi szerződés Szeged MJV Önkormányzata

ŐSZE SOLAR Kft.
466.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 11. 26.
Szerződés hatályba lépése:
2022. 01. 04.
Vagyon-, és felelősségbiztosítási szolgáltatás
(KÖZBESZERZÉS)
Biztosítási szerződés Szeged MJV Önkormányzata

Generali Biztosító Zrt.
54.905.571,- Ft/év Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 29.
Időtartam:
2022. 01. 01. -
2025. 12. 31.
Csoportos külföldi utas- és balesetbiztosítási szolgáltatás
(KÖZBESZERZÉS)
Biztosítási szerződés Szeged MJV Önkormányzata

UNIQA Biztosító Zrt.
550.000,- Ft/év Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 29.
Időtartam:
2022. 01. 01. -
2025. 12. 31.
Keret jellegű Flotta CASCO biztosítás szolgáltatás
(KÖZBESZERZÉS)
Biztosítási szerződés Szeged MJV Önkormányzata

Allianz Hungária Zrt.
244.400,- Ft/év Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 29.
Időtartam:
2022. 01. 01. -
2025. 12. 31.
A Szeged, Széchenyi tér 11. számú hivatali épületben a felújítás tervezési munkáihoz szükséges restaurátori szondázó mennyezeti díszítőfestés, kutatás Vállalkozási szerződés Szeged MJV Önkormányzata

Brutyó Bt.,
Verb-Art Bt.,
Fehérvári Ágnes e. v.,
Kóródi Katalin e. v.
Tamási Alexandra e. v.
14.800.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 16.
Időtartam:
2021. 12. 16. -
2022. 06. 16.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Keret jellegű Flotta Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás és Keret jellegű Flotta CASCO biztosítás szolgáltatás
(KÖZBESZERZÉS)
Biztosítási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

Allianz Hungária Zrt.
1.563.830,- Ft/év Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 29.
Időtartam:
2022. 01. 01. -
2025. 12. 31.
Közszolgálati lap terjesztése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

FRANKÓ-HOME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
15.100.000,- Ft
+
4.152.500,- Ft (opciós mennyiség ellenértéke)
Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 03.
Időtartam:
2022. 01. 17-től 13 hónap

 

 

 

2021.10.01. – 2021. 11. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV PH – Mediaworks Hungary Zrt. 37.991.600,-Ft
+
10.447.690,-Ft (opciós mennyiség ellenértéke)
Szerződéskötés időpontja:
2021. 11. 24.
Időtartam:
2022. 01. 17-től 13 hónap
A Szeged I. kerület belterület 1473/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Magánszemély
6.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 25.
A „Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edényzet beszerzése Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
UNISCHO Kereskedelmi Kft.
259.121.800,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 05.
Az 5 sz. főút 167+776 km szelvény bal oldalán lévő megállóhely Kossuth L. sgt. - Izabella-híd előtt („Szeged-Rókus vasútállomás bejárati út” nevű megállóhely) peronburkolat rekonstrukciójának teljes körű kivitelezési munkái Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
5.373.950,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 19.
Időtartam:
2021. 11. 30.
Szeged, Gyékényesi út Zátony utca és Szercsika utca közötti szakaszán történő burkolatrekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
11.398.500,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged, Lékai utca, Kinizsi utca és Határőr utca burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
13.920.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged, Lomnici utca 33-39. számok közötti szakaszán történő burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
13.660.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged, Csongrádi sgt. 68/A szám és a Sárosi utca közötti szakaszon lévő parkolók (88db) burkolatrekonstrukciója burkolatjel festéssel Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
9.360.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged, Csap utca Irinyi J. Utca és Sólya utca közötti szakaszán történő burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.
20.482.500,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged kertvárosi területein lévő járdák felújításához járdalapok, sóder, homok és szegély beszerzése, valamint a meghatározott helyszínekre történő kiszállítása Adásvételi szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés (Keretszerződés) SZMJV Önkormányzata
-
Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
14.900.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 26.
Időtartam:
2021. 11. 08.
17 helyszínen új ivókutak kiépítéséhez szükséges műszaki terveknek az elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint zöldterületi nyilatkozat, Főépítészi állásfoglalás, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Vízmű Zrt.
7.025.100,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 28.
Időtartam:
A szerződés megkötésétől számított 365 nap
SZMJV Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. érdekeltségi körébe tartozó, országos közúthálózat, helyi villamoshálózat és helyi közúthálózat közös csomópontjaiban lévő közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetése és az üzemeltetés költségeinek megosztása Együttműködési megállapodás SZMJV Önkormányzata
-
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
9.574.933,- Ft/év Szerződéskötés időpontja:
2021. 10. 28.
Időtartam: Határozatlan időre
A Szeged, Hosszú-töltés utca és a Sándorfalvi út felőli első 209 méteres szakaszán történő burkolatrekonstrukció Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Vízép Holding Kft.
23.758.679,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 11. 02.
Időtartam:
2021. 12. 31.
Szeged belterületén, jelzőlámpás csomópont kialakítása a Csongrádi sgt. és a Kecskeméti utca kereszteződésében Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
-
Signalterv Forgalomtechnika Kft.
17.716.666,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 11. 10.
Időtartam:
2021. 12. 17.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Huszár u. 1. szám alatti épületében őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása (KÖZBESZERZÉS) Megbízási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala
-
Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság
19.644.768,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 11. 29.Időtartam:
2021. 12. 01. -
2022. 12. 31.

 

 

2021.08.01. – 2021. 09. 30. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
A Szeged, Téglagyár u. 10. szám alatti, 24021 hrsz.-ú ingatlanon lévő építmények, kerítések elbontása, építési törmelék, kommunális hulladék elszállítása, valamint tereprendezés Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Bertók és Társa Kft.
5.179.220,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 13.
Időtartam:
2021. 09. 06.
A Szeged, Kossuth Lajos sgt., a Párizsi körút és Bocskai utca közötti szakaszán a belső forgalmi sáv, valamint a Kossuth Lajos sgt. – Török utcai csomópont útburkolat rekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
8.588.710,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 09.
Időtartam:
2021. 09. 15.
Szeged közigazgatási határain belül a csapadékvíz és belvíz elvezetésére szolgáló létesítmények javítási, rekonstrukciós és kapacitásbővítését eredményező feladatainak elvégzése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
-
GON-ép Kft.
7.480.315,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 09.
Időtartam:
A megrendeléstől számított 90 nap
I. osztályú mart aszfalt vásárlása és lebonyolítási díja Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
5.500.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 31.
Szeged, Kereszttöltés utcai burkolat rekonstrukciója
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
71.172.391,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 06.
Időtartam:
A munkaterület átadásától számított 40 nap
A Szeged, Cserepes sor 8. 9. ép. földszint 2. sz. alatti lakás megvásárlása Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Magánszemélyek
9.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 18.
A Szeged, Budapesti körút Víztoronytéri slussz és Űrhajós utca beépítési vonala közötti szakaszon a Sólyom utcai útcsatlakozással együtt történő burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
NORBO-ÉP Kft.
19.335.938,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 01.
Időtartam:
2021. 10. 31.
2021. évi biogáz üzem felújítási és rekonstrukciós munkáinak tervezése és kivitelezése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Vízmű Zrt.
29.763.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 09.
Időtartam:
2021. 01. 01.-
2021. 12. 31.
A Szeged, Mátyás tér, Szent Ferenc utca és a Szegedi Havas Boldogasszony Templom bejárójának meghosszabbított vonala közötti szakaszon a Szent Ferenc körforgalommal együtt (a pár éve történt felújítással nem érintett 3 ág gyalogosvédő szigeteinek felújításával) történő burkolatrekonstrukciója Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Délút Építő és Bányászati Kft.
34.987.526,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 06.
Időtartam:
2021. 11. 30.
„Fatelepítés 2021” program Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata
-
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
6.327.165,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 20.
Időtartam:
2021. 12. 20.
Szeged, Budai Nagy Antal 51. sz. alatti, kivett speciális gyermekotthon értékesítése Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
90.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 18.
Tűzifa árubeszerzése házhoz szállítással Szeged közigazgatási területén
(KÖZBESZERZÉS)
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata

OBI Hungary Retail Kft.
16.346.457,- Ft
+
2.860.630,- Ft opció
Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 24.
Országos Görpark Program keretében gördeszka pálya építése Szegeden
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

INNO-BETON Kft. és Dél-Konstruktív Kft.
62.884.620,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 03.
Időtartam:
A munkaterület átadásától számított
120 nap
Földgáz energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Földgáz-kereskedelmi keretmegállapodás SZMJV Önkormányzata

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 10. 01. - 2022. 10. 01.
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása – generál kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés
(KÖZBESZERZÉS)
Tervezői művezetési szerződés SZMJ Önkormányzata

RODEN Mérnöki Iroda Kft. és
MAKADÁM 2000 Úttervező Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.
17.550.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 30.
Időtartam:
A kapcsolódó építési beruházásnál felhasználandó mérnöknapok számától függően
A Szeged, Nagykörút (Római krt. – Szilléri sgt. csomópont és Bécsi krt. – Boldogasszony sgt. csomópont közötti egybefüggő szakasz) közlekedési fejlesztése kapcsán tanulmányterv készítése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

"KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
37.800.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 09. 24.
Időtartam:
A szerződés megkötésétől számított 180 nap
Villamos energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Villamosenergia adásvételi szerződés (gesztori társaság szerződése) SZMJV Önkormányzata

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
939.155.145,- Ft + 30% opcionális mennyiség Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 11. 01. - 2022. 12. 31.
Villamos energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Villamosenergia adásvételi szerződés (egyedi szerződés) SZMJV Önkormányzata

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
4.510.047,- Ft + 30% opcionális mennyiség Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 11. 01. - 2022. 12. 31.
Villamos energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Villamosenergia adásvételi szerződés (Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés) SZMJV Önkormányzata

Audax Renewables Kft.
215.086.426,- Ft + 30% opcionális mennyiség Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 11. 01. - 2022. 12. 31.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Földgáz energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Földgáz-kereskedelmi szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Fogyasztás alapján Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 10. 01. -
2022. 10. 01.
Villamos energia szállítása 2021-2022. évre
(KÖZBESZERZÉS)
Villamosenergia adásvételi szerződés (egyedi szerződés) SZMJV Polgármesteri Hivatala
-
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
21.675.347,- Ft + 30% opcionális mennyiség Szerződéskötés időpontja:
2021. 08. 27.
Időtartam:
2021. 11. 01. -
2022. 12. 31.

 

 

2021.06.01. – 2021. 07. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged Megyei Jogú Város fogászati ügyeleti ellátása
(KÖZBESZERZÉS)
Feladatátadási szerződés SZMJV Önkormányzata

Szegedi Tudományegyetem
71.280.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 06. 11.Időtartama:
2024. 07. 31.
Szúnyogártalom elleni védekezés kivitelezése Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata

SZEMP Air Légiszolgáltató Kft.,
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.
10.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 06. 11.
Szúnyogártalom elleni védekezés kivitelezése. Vállalkozási keretszerződés 1.sz. módosítása SZMJV Önkormányzata - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft. 11.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 06. 14.
Szeged város közigazgatási területén lévő önkormányzati kezelésű utakon útburkolati jel felújítása, megszüntetése és létesítése. Vállalkozói keretszerződés SZMJV Önkormányzata - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Medivia Kft. 11.417.323,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 07. 12.
Szeged MJ Város közigazgatási területén található földutakra mart aszfalt kiszállítása Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata - NORBO-ÉP Kft. 7.874.016,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 07. 14.

 

 

2021.04.01. – 2021. 05. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
,,Zöld város kialakítása Vértó és környéke akcióterületen című TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00003 azonosítószámú projekt zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése” (KÖZBESZERZÉS) Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

HARMATH ÉS TÁRSAI Kft.
386.755.569,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 04. 16.Időtartama:
2022. 02. 28.
Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák, illetve egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek. Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - NORBO-ÉP Kft. 15.748.031,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 04. 20.
Különféle útkarbantartási, útfenntartási munkák, illetve egyéb gyakrabban előforduló útépítési munkanemek. Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - NORBO-ÉP Kft. 43.307.087,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 04. 23.
Szeged, III. Kerület, belterület 24405/1 hrsz., Szél utca alatt található ingatlan megvásárlása. Ingatlan adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata - Magánszemélyek 13.400.000,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 04. 27.
Szeged, Petőfi Sándor sgt. 63. Böcsődéhez vezető út útépítési és csapadékelvezetési munkái. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata - HARMATH ÉS TÁRSAI Kft. 15.933.123,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 05. 19.
Szeged MJ Város közigazgatási határain belül, a felszín alatti és felszín feletti objektumokban egyaránt a rovar- és rágcsálómentesítési szolgáltatási tevékenység ellátása (Vállalkozó), a Közreműködő pedig ellátja az ellenőrzési és szakmai kapcsolattartói feladatokat. Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata - Hygiénia Kft. (Vállalkozó) - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Közreműködő) 14.999.999,- Ft keretösszeg Szerződéskötés időpontja: 2021. 05. 26.
,,TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában, valamint kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció”
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata és Szegedi Vízmű Zrt.

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
948.983.861,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 05. 27.Időtartama:
2022. 06. 08.
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése 2 részajánlati körben – I. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

Norbo-Ép Kft.
315.849.720,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 05. 20.Időtartama:
A munkaterület átadásától számított 8 hónap
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése 2 részajánlati körben – II. részajánlati kör
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

STRABAG Építőipari Zrt.
397.919.834,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 05. 11.Időtartama:
A munkaterület átadásától számított 8 hónap

 

2021.02.01. – 2021. 03. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Téglagyár u. 3. 12. ép. Földszint 15. ingatlan megvásárlása. Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata - Magánszemély 11.000.000,- Ft Szerződéskötés időpontja: 2021. 03. 11.
TOP-6.3.3.-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem kivitelezési munkái – Marostői városrész
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
549.742.532,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 03. 31.Időtartama:
10 hónap
TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, Sziksósfürdő – Bordány kerékpárút építése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

VÍZÉP HOLDING Építő és Szolgáltató Kft.
334.191.201,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 03. 18.Időtartama:
2021. 09. 27.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Közszolgálati lap terjesztése
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt.
14.496.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 03. 29.Időtartam:
12 hónap

 

2020.12.01. – 2021. 01. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

 
1. Szeged MJV Önkormányzat
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
Szeged, Házgyári út mellett található nyíltszelvényű csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciójának kivitelezési munkái Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata

MIHÁLY-ÉP 98 Kft.
6.738.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 01. 28.Időtartama:
2021. 06. 30.
2. SZMJV Polgármesteri Hivatala
Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam
/szerződéskötés időpontja/
A Huszár u. 1. szám alatti épületben őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása Megbízási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

INSURE 98 KFT.
17.999.999,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 01. 15.Időtartam:
2021. 11. 30.
Közszolgálati lap kapcsán nyomtatási szolgáltatások ellátása
(KÖZBESZERZÉS)
Vállalkozási szerződés SZMJV Polgármesteri Hivatala

Mediaworks Hungary Zrt.
39.411.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 01. 26.Időtartam:
a szerződés aláírástól számított 12 hónap

Archívum

2020. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2020. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2019. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2019. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2018. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2018. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2017. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2017. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2016. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2016. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2015. évi szerződések (Szeged MJV Polgármesteri Hivatala)

2015. évi szerződések (Szeged MJV Önkormányzata)

2014. évi szerződések

2013. évi szerződések

2012. évi szerződések

 

Lásd még:
Közbeszerzési eljárások

Közbeszerzés utáni szerződések

 

 

Közszolgáltatási szerződések

1.,
Szerződés tárgya: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti, helyi személyszállítás (közösségi közlekedési) ellátása
Szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
Szerződő felek: Szeged MJV Önkormányzata (Megbízó), VOLÁNBUSZ Zrt., mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ jogutódja (Szolgáltató)
Időtartam: 2017. január 1. – 2024. december 31.

iconA 2022. évre vonatkozó közzététel
iconA 2021. évre vonatkozó közzététel

iconA 2020. évre vonatkozó közzététel
iconA 2019. évre vonatkozó közzététel
iconA 2018. évre vonatkozó közzététel
iconA 2017. évre vonatkozó közzététel
iconA 2016. évre vonatkozó közzététel
iconA 2015. évre vonatkozó közzététel
iconA 2014. évre vonatkozó közzététel
iconA 2013. évre vonatkozó közzététel
iconA 2012. évre vonatkozó közzététel
iconA 2011. évre vonatkozó közzététel
iconA 2010. évre vonatkozó közzététel
iconA 2009. évre vonatkozó közzététel

2.,
Szerződés tárgya: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend alapján villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (közösségi közlekedési) közszolgáltatás ellátása
Szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés
Szerződő felek: Szeged MJV Önkormányzata (Megbízó), Szegedi Közlekedési Kft. (Szolgáltató)
Szerződés értéke: -
Időtartam: 2017. január 1. - 2024. december 31.

iconA 2022. évre vonatkozó közzététel
iconA 2021. évre vonatkozó közzététel
iconA 2020. évre vonatkozó közzététel
iconA 2019. évre vonatkozó közzététel
iconA 2018. évre vonatkozó közzététel

iconA 2017. évre vonatkozó közzététel

iconA 2016. évre vonatkozó közzététel

iconA 2015. évre vonatkozó közzététel

iconA 2014. évre vonatkozó közzététel

iconA 2013. évre vonatkozó közzététel

iconA 2012. évre vonatkozó közzététel

iconA 2011. évre vonatkozó közzététel
iconA 2010. évre vonatkozó közzététel
iconA 2009. évre vonatkozó közzététel