Szeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) módosításai

Szeged Megyei Jogú Város
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
2. sz. módosítás

A 2017. április 28-i közgyűlés 200/2017. (IV.28.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2. sz. módosítását.

A végleges ITS 2. számú módosítás innen tölthető le >>>

Szeged Megyei Jogú Város
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
2. sz. módosítás
TERVEZET

Partnerségi egyeztetés

1. A MÓDOSÍTÁSOK ELŐZMÉNYEI, RÖVID BEMUTATÁSA ÉS INDOKLÁSA
1.1. Előzmények
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014-ben a 267/2014. (VI.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyta Szeged M.J.V. Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) és 2015-ben a 512/2015 (XII.18.) Kgy. sz. határozattal az Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. sz. módosítását. Az ITS egy középtávú stratégia, amely rögzíti a város fejlesztési céljait, valamint tartalmazza a célok elérését szolgáló fejlesztési elképzeléseket is. Mindehhez olyan területi specifikumokat rendel, amelyek egyszerre szolgálják a városrészi szintű célok elérését is.
A 2014-ben jóváhagyott dokumentum az akkor ismert tények, adatok, információk és irányadó jogszabályok alapján készült. Az azóta eltelt időszakban a város megkezdte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. prioritás keretén belüli projektjavaslatainak kidolgozását és előkészítését. Ebben a fázisban olyan körülmény merült fel, amely alapján az ITS újabb módosítása vált indokolttá.
1.2. A módosítás rövid bemutatása és indoklása
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a TOP keretén belül zöld város kialakítására irányuló projektet valósíthasson meg új akcióterület kijelölését (Vértó és környéke akcióterület) kezdeményezi és hajtja végre a 387/2015. (IX.25.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott Partnerségi Egyeztetés Szabályai c. dokumentum, továbbá a „Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről ” szóló 314/2012 Korm. rendelet alapján. Az új akcióterület kijelölése az ITS módosításával történik.
A hivatkozott kormányrendelet rögzíti az akcióterület definícióját. E szerint az akcióterület az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon (4-10 év) jelentős beavatkozásokat tervez.¹ Az ITS-ben történő akcióterületi lehatárolás lehetőséget teremt arra, hogy a 2014 – 2020 EU tervezési ciklusban a TOP 6.3.2. jelű, Zöld város kialakítása c. pályázati kiírás² keretén belül városi környezetjavító intézkedések, gazdaságfejlesztési beavatkozások valósuljanak meg a lakosság, a helyi nonprofit szerveztek, a vállalkozások, a Szegedi Tudományegyetem bevonásával. Az előkészítési szakaszban lévő projekt-javaslat komplex módon kezeli a kijelölésre kerülő akcióterület beavatkozásai szükségleteit, így a környezettudatos módon történő városrehabilitációs tevékenységeket egyéb fejlesztések is kiegészítik. Az energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése érdekében intézményrekonstrukció (iskola korszerűsítése) valósul meg.
1.3. A módosítások helye az ITS-ben
Az ITS 2. sz. módosítása formailag egységes dokumentum-szerkezetben jelenik meg.
Az alábbi helyeken találhatók a módosított részek:
* 31. oldal – Rókus és lakótelepek (Turisztikai-rekreációs funkció, Városi-közterületi funkció)
* 104-116. oldal – 2.1.6. Vértó és környéke akcióterület
* 131.-133. oldal – Vértó és környéke akcióterület – kapcsolódó városrészi szintű célkitűzés (Rókus és lakótelepek)
* 138. oldal – Az akcióterületeken megvalósítani tervezett fejlesztések indikatív ütemezése (6. számú táblázat)
* 142. oldal – 2.3. Az akcióterületi fejlesztések indikatív pénzügyi ütemterve (7. számú táblázat)
* 247. oldal – 6.6.1. Az akcióterületi fejlesztések mutatószám rendszere
1.4. Vélemények beérkezésének helye
Kérjük, hogy Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2. sz. módosítása kapcsán megfogalmazott véleményét a 2017. április 11-ig juttassa el az alábbi elérhetőségek bármelyikére:
1. E-mailen: its2velemenyek@szeged.eu
2. Postai úton:

Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
A borítékra kérjük, írja rá: ITS – 2. sz. módosítás – vélemény

Szeged, 2017. március 21.

¹ 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2.§ 1. pont
² A pályázati felhívás tervezete szerint a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés helyszínének szerepelnie kell a település ITS-ében, továbbá rögzíti, hogy kizárólag kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója.

Letölthető anyagok:

iconSzeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014.)

iconSzeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben

iconSzeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2. sz. módosítás – TERVEZETT (2017.)

icon Partnerségi Egyeztetés Szabályai

Szeged Megyei Jogú Város
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
1. sz. módosítás

Letölthető anyagok:

icon Szeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014.)

icon Szeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 1. sz. módosítás – TERVEZET (2015.)

icon Partnerségi Egyeztetés Szabályai

icon Szeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben