Címoldal Közérdekű adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

   2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
    Letölthető: icon 42/2011. (II.25.) Kgy. sz. határozat

   3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

    1. Az államigazgatási és önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, a hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
     részletek... 

    2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

    3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
     részletek... 

    4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
     részletek... 

    5.  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

     Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím
     Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

     Szeged, Széchenyi tér 10-11. 6745 Pf.473

     Nyitvatartási idő:
     lásd: 
     Szervezeti, személyi adatoknál
    6. Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
     részletek..

    7. Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
     Részletek az ügytípusoknál.


   4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy a költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke.
    részletek...

   5. A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
    részletek...

   6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, kiadványaihoz való hozzáférés módja illetve azokért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
    részletek...

   7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv üléseinek helye, megtartott üléseinek ideje, továbbá a tervezett üléseinek ideje, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, döntéseinek felsorolása
    részletek...

   8. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma, szavazásának nyilvános adatai
    részletek...

   9. Pályázatok

    1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

    2. Egyéb pályázatok (Pályázatfigyelő)
     részletek...

   10. A közérdekű adat igénylése
    (Letölthető:
    Közérdekű adatok megismerésének szabályozása (2015. 05. 15.))

    1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
    2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
    3. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
    4. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
    5. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
     részletek..

      

   Feltöltés alatt!