Napirend előtt

2016. április 15.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Tájékoztató - hulladékgazdálkodás rendszerében beállt változásokról

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 01. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft-n keresztül és a bevételek is az önkormányzati céget illették. Április 1-től a közszolgáltatást továbbra is az önkormányzati tulajdonú Környezetgazdálkodási NKft. látja el, de a bevételeket az állam elvonja. E hónaptól a hulladékszállítási díj az állam bevétele, erre az új feladatra létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. 

Bővebben...
 
2016. évi egyházzenei hónap programja

Idén is megrendezésre kerül az Egyházzenei hónap, melynek programfüzetje itt is elérhető.

 
Közgyűlés (2016. április 15.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 15. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - az egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámoló hangzottak el majd pedig szó volt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati módosításáról, a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervéről, a Móra Ferenc Múzeum igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról valamint a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói beosztására kiírt pályázati felhívás elfogadásáról.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

icon A közgyűlés 2016. április 15-ei nyílt ülésének előterjesztései (148.16 MB 2016-04-15 08:26:30)

 
Ebösszeirással kapcsolatos tájékoztató

ebösszeírásAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség  elleni oltás járványvédelmi  vonatkozásaira tekintettel  Szeged város területén  2016. május 01. napjától - 2016. október 31. napjáig terjedő időszakban Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Bővebben...
 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely  azonban  nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,  kezeletlen, száraz fahulladék  égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

Bővebben...
 
Pályázat - Idegenforgalmi támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2016. évi Idegenforgalmi támogatási keretre.

A pályázat célja: szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege: 4.000.000 forint.

Pályázhatnak:
Idegenforgalmi tevékenységet végző szegedi székhelyű vagy szegedi telephellyel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, melyek tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem: alapítvány csak program megvalósításához kérhet támogatást. 

Bővebben...
 
A 2016. évi Művészeti támogatások kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya vezetőjének 18680-3/2016. ikt. sz. előterjesztését a 2016. évi művészeti támogatásokról, és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

icon 875-46/2016. (IV. 13.) KOIIB sz. határozat

 
Szegedi vakáció 2016 - programfüzet

Szegedi vakáció 2016 - programfüzetKedves Lányok és Fiúk!

Megint eltelt egy év, ismét itt a nyár, újra kezetekbe vehetitek a szegedi vakáció kedvelt programfüzetét.
Sorjáznak benne a jobbnál jobb ajánlatok, amelyek elkalauzolnak Benneteket seregnyi izgalmas helyszínre, kirándulásra, baráti együttlétre.
Jól ismeritek már ezt a nyári útikalauzt, reméljük az idén is tartogat számotokra sok felfedezni valót, titkot, hasznos ismereteket, de főleg sulifelejtő, boldog, örömteli napokat, heteket.
A Szegedi Vakáció valamennyi szervezője nevében vidám szünidőt kívánunk, érezzétek jól magatokat, teljen kellemesen a nyaratok! 

A Szegedi Vakáció szervezői

icon Szegedi vakáció 2016 - programfüzet (7.6 MB)

 
Pályázat - Sport támogatási keret 2016 (Utánpótlás-nevelés támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2016. évi Sport keret Utánpótlás-nevelés támogatása címmel

A pályázat célja: azon sportszervezetek támogatása, amelyeknek elsődleges célja az utánpótlás korú sportolók nevelése. 

Bővebben...
 
Pályázat - Kulturális támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a 2016. évi Kulturális támogatási keretre.

A pályázat célja: olyan kulturális értékek létrehozásának, ápolásának vagy közvetítésének támogatása, amelyek Szeged hírnevét növelik és a város polgárai számára kulturális és művelődési lehetőségeket vagy művészi élményt nyújtanak.

A támogatási keret összege: 8.000.000 forint.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil kulturális szervezetek, egyesületek, alapítványok, továbbá melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Figyelem! Alapítvány csak program, rendezvény megvalósításához kérhet támogatást.

 

Bővebben...
 
Pályázat - Ifjúsági támogatási keret 2016

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2016. évi Ifjúsági támogatási keretre.

A pályázat célja:
-„A” kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentős mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintű, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak
-„B” kategória: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére
-„C” kategória: táborozások

A pályázat keretösszege: 3.000.000 forint. 

Bővebben...