Napirend előtt

2016. február 12.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Közgyűlés (2016. február 12.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. február 12. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - tájékoztató hangzik el a Szegedi Tudós Akadémia programról, továbbá szó lesz az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, a 2016/2017. óvodai nevelési év előkészítéséről, a közművelődési szakemberek továbbképzéséről, közművelődési intézmények képzési tervének módosításáról illetve az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásával összefüggő megállapodásról a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

icon A közgyűlés 2016. február 12-ei nyílt ülésének előterjesztései (30.12 MB 2016-02-12 08:52:25)


 
Közzététel (ELI közlekedési kapcsolatok javítása érdekében szükséges Szeged, Budapesti út- ...)

Szeged Megyei Jogú Város Polgárm esteri Hivatala
a települé.5fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogin tézményeh'őlszóló 31412012.(Xl.8.) Korm. rendelet
38.§ (2) bekezdés a) pontja
é1telmében

közzé teszi az
ELI közlekedési kapcsolatok javítása érdekében szükséges Szeged, Budapesti út- ELI szélén tervezett elkerülő út- 01342/2 hrsz.-ú
töltés- 01344/2 hrsz.-ú töltés- 01336/2 h rsz.-ú töltés- közforgalmú vasútvonal- Régi posta út- Zápor utca tervezett folytatása valamint a Zápor utca által határolt terület
településrendezési  eszközeinek módosítására vonatkozó tervezetet

azzal a céllal, hogy a 281120 15. (Vl.26.) Kgy. sz. határozatta l megállapított pa1tnerségi egyeztetés szerinti érintett lakosság, érdek-képviseleti, civil és
gazdál kodó szervezetek a közzététel  ideje alatt papír alapon írásban java slatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A közzététel ideje:
2016.február 17-től 2016. március 17-ig

A tervezet megtekinthető a polgármesteri h ivatal ügyfélszolgálati irodáj ában
(Szeged, Széchenyi tér 11.) és a
városi főépítésznél
(Szeged, Püspök u. 9.).

 

 
Tájékoztató a Közművelődési Tanács megalakítására vonatkozó kezdeményezésről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 82. és 83. §-okban szabályozottan) lehetőséget ad arra, hogy településenként Közművelődési Tanács alakuljon. 

Bővebben...
 
Változás a magánfőzőkre vonatkozó szabályozásban

Tisztelt Magánfőző!

Felhívom figyelmét, hogy a magánfőzőnek a 2015. évben előállított magánfőzőtt párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 2016. január 15. napjáig kell teljesítenie az önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben párlatot a 2015. évben nem állított elő, úgy sem adóbevallási, sem adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

Bővebben...
 
Tájékoztatás helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2015. december 20. napjáig a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett adózóknak nem csak adófizetési, hanem bevallásbenyújtási kötelezettségük is keletkezik az alábbiak szerint.

Bővebben...
 
Tájékoztatás építményadó mértékváltozásról

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy 2016. január 1-i hatállyal módosul az építményadóról szóló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 38/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelete.

Bővebben...
 
Szeged Smart City Jövőkép és Koncepció

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mit tekintünk Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak. Az egyik közismert Smart City definíció a következő:„Az okos és fenntartható város az egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

icon Szeged MJV Smart City és Jövőkép és Koncepció v. 2.0 (letölthető pdf formátumban)

Bővebben...
 
Tájékoztató - 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnése

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet értelmében

2016. február 1. napjával a 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnik.


Az utcák az alábbi körzetekhez tartoznak a hivatkozott határnaptól:

Bővebben...
 
Tájékoztató telekadóról

Tisztelt Telektulajdonosok!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 37/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-i hatállyal Szeged város illetékességi területén bevezeti a telekadót.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 16. pontja értelmében teleknek minősül az a földterület, amely épülettel, épületrésszel nincs beépítve.

 

Bővebben...
 
Tájékoztatás idegenforgalmi adó mértékváltozásról

Tisztelt Szállásadó!

Tájékoztatom, hogy 2016. január 1-i hatállyal módosul az idegenforgalmi adóról szóló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/2012. (XII.02.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

Bővebben...
 
Tájékoztató

Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz

icon Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati ... (pdf formátumban itt tölthető le a teljes felhívás)