Állásajánlat (0)

Napirend előtt

2015. szeptember 25.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Közgyűlés (2015. november 20.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. november 20. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet módosításáról, helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói/vezérigazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázatok elbírálásáról, cégvezetők kinevezéséről, a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szimfonikus Zenekar állammal kötendő közszolgáltatási szerződéséről illetve a Közgyűlés állandó bizottságainak, valamint a Polgármester és a Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (2015. május 1-től 2015. október 31-ig).
  

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

icon A közgyűlés 2015. november 20-ai nyílt ülésének előterjesztései (63.7 MB 2015-11-20 08:26:19)

 
Közzététel (ELI közlekedési kapcsolatok...)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

a településrendezési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
37.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzé teszi az
ELI közlekedési kapcsolatok javítása érdekében szükséges
Szeged, Budapesti út- ELI szélén tervezett elkerülő út- 01342/2 hrsz.-ú
töltés- 01344/2 hrsz.-ú töltés- 01336/2 hrsz.-ú töltés- közforgalmú
vasútvonal- Régi posta út- Zápor utca tervezett folytatása
valamint a Zápor utca által határolt terület
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
előzetes tájékoztatóját

azzal a céllal, hogy a 282/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozattal megállapított
partnerségi egyeztetés szerinti érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetek a közzététel ideje alatt papír alapon írásban javaslatokat,
észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A közzététel ideje:
2015. november 10-től 2015. november 30-ig

Az előzetes tájékoztató megtekinthető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában (Szeged, Széchenyi tér 11.)
és a városi főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.).

 

 
Szeged Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát

A felülvizsgálat letölthető innen.

Bővebben...
 
A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok

A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok elérhetőek a honlapon.

Bővebben...
 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Utánpótlás-nevelés támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 24618-2/2015. számú előterjesztését Utánpótlás-nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta.

icon  10000-138/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 

 
A 2015. évi Ifjúsági támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19806-31/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta

icon 168-66/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
Tájékoztató

Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz

icon Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati ... (pdf formátumban itt tölthető le a teljes felhívás)

 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresése alapján felhívjuk a Tisztelt – elsősorban külterületi – ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a gázelosztó vezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért  5-5 méteres biztonsági övezetén belül tilos olyan kaszálási, földterület művelési, kertfenntartási, felújítási munkát végezni, ami veszélyezteti, megsérti a gázvezetékeket, például:
    - fák, létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
    - szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,
    - 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
    - tereprendezés,
    - gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is stb., mivel ezek jogszabályba ütköző, balesetveszélyes tevékenységek.
A gázbekötő vezetékekkel kapcsolatos információk az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes kirendeltségén beszerezhetők.

 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Rendezvények megrendezése támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 8379-3/2015. számú "Támogatási kérelmek rendezvények szervezésére" tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

icon 10000-140/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 
A 2015. évi Kulturális támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20497-5/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-68/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
A 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20699-4/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-67/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat