Napirend előtt

2015. június 26.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Közgyűlés (2015. június 26.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 26. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntésekről, a 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítéséről,  Balázs Béla és Csontváry Kosztka Tivadar szobrainak áthelyezéséről, beszámoló hangzik el az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról illetve megtárgyalta a közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. év II. félévi munkatervét.
  

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

icon A közgyűlés 2015. június 26-ai nyílt ülésének előterjesztései (26.31 MB 2015-06-26 08:24:48)

 
A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok

A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok elérhetőek a honlapon.

Bővebben...
 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Utánpótlás-nevelés támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 24618-2/2015. számú előterjesztését Utánpótlás-nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta.

icon  10000-138/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 

 
A 2015. évi Ifjúsági támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19806-31/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta

icon 168-66/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Sportegyesületek működésének támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága  megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19452-2/2015. számú előterjesztését Sportegyesületek működésének támogatása tárgyában és az alábbi határozatot hozta.

icon 10000-87/2015. (IV.8.) FSZSB sz. határozat táblázata

 
Pályázati felhívás - helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatására

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

  • a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
  • b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ingatlanok tulajdonosa(i), az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

 

Bővebben...
 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Rendezvények megrendezése támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 8379-3/2015. számú "Támogatási kérelmek rendezvények szervezésére" tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

icon 10000-140/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 
A 2015. évi Kulturális támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20497-5/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-68/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
A 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20699-4/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-67/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 

 
Az Idősügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok

Az Idősügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok elérhetőek a honlapon.

Bővebben...
 
Összefoglaló ismertető

ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETŐ
a
 Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának komplex felülvizsgálatához elkészült
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSRŐL
az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 2/2005. Korm. r.)
„Tájékoztatás a döntésről” szóló 11. § bekezdése értelmében

Letölthető anyag:
icon Összefoglaló ismertető környezeti értékelésről - 2015

 


Közterületi gépjármű-elszállítás

Következő esemény

1 nap, 11 óra, 52 perc múlva:
Hekáné dr. Szondi Ildikó fogadóórája (júl. 01. szerda)

Időjárás

SZMJV Közgyűlésének Közlönyei

KCR

Nemzeti emlékcsarnok

Szecesszios tematikus útvonalak

Lakossági kérdőív

"Európa a polgárokért" program

Galéria

A galériához kattintson ide!