Napirend előtt

2015. június 26.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Tájékoztató

Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz

icon Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati ... (pdf formátumban itt tölthető le a teljes felhívás)

 
Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)  23. §-a alapján. 

Bővebben...
 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresése alapján felhívjuk a Tisztelt – elsősorban külterületi – ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a gázelosztó vezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért  5-5 méteres biztonsági övezetén belül tilos olyan kaszálási, földterület művelési, kertfenntartási, felújítási munkát végezni, ami veszélyezteti, megsérti a gázvezetékeket, például:
    - fák, létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
    - szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,
    - 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
    - tereprendezés,
    - gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is stb., mivel ezek jogszabályba ütköző, balesetveszélyes tevékenységek.
A gázbekötő vezetékekkel kapcsolatos információk az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes kirendeltségén beszerezhetők.

 
A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok

A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok elérhetőek a honlapon.

Bővebben...
 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Utánpótlás-nevelés támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 24618-2/2015. számú előterjesztését Utánpótlás-nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta.

icon  10000-138/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 

 
A 2015. évi Ifjúsági támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály vezetőjének 19806-31/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában és az alábbi határozatot hozta

icon 168-66/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
Szeged Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát

A felülvizsgálat letölthető innen.

Bővebben...
 
Közgyűlés (2015. június 26.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 26. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntésekről, a 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítéséről,  Balázs Béla és Csontváry Kosztka Tivadar szobrainak áthelyezéséről, beszámoló hangzik el az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról illetve megtárgyalta a közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. év II. félévi munkatervét.
  

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

icon A közgyűlés 2015. június 26-ai nyílt ülésének előterjesztései (26.31 MB 2015-06-26 08:24:48)

 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Rendezvények megrendezése támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 8379-3/2015. számú "Támogatási kérelmek rendezvények szervezésére" tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

icon 10000-140/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 
A 2015. évi Kulturális támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20497-5/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-68/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat

 
A 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 20699-4/2015. számú előterjesztését a 2015. évi Idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 168-67/2015. (V. 27.) KOIIB sz. határozat