Napirend előtt

2014. december 19.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás

 
Közzététel (Szeged, Budapesti út – M43 autópálya – Vasúti pálya..)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

a településrendezési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
 
41. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően

közzé teszi a

Szeged, Budapesti út – M43 autópálya – Vasúti pálya – 01419/1 HRSZ. védőerdő és közút által határolt terület (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervdokumentációt


 azzal a céllal, hogy a 362/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozattal megállapított Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint érintett lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezet a közzététel ideje alatt papír alapon írásban javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat.

A közzététel ideje:
2014. december 31-től 2015. január 14-ig

icon 362/2014. (XI.21.) Kgy. számú határozat

icon Kiemelt gazdasági övezet - Logisztikai központ településrendezési eszközeinek módosítása 2014

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető még a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Építési Iroda Általános Ügyfélszolgálati Csoportjánál
 (Szeged, Széchenyi tér 11.), és a városi Főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.)

 

 
Közgyűlés (2014. december 19.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 19. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - tájékoztatás hangzott el a szegedi integrált egészségügyi rendszer működésének tapasztalatairól illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi beszámolóját hallgatták meg Szeged város tűzvédelmi helyzetéről továbbá szó lesz Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének komplex felülvizsgálatáról, a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról valamint a csillapított forgalmú övezetek kijelöléséről Kecskés István telepen, és Béketelepen – forgalmi rend módosítás jóváhagyásáról is.

  A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.
 

 
A 2014. évi Sport decentrumok fejlesztési keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 49565-3/2014. számú előterjesztését a Sport decentrumok fejlesztési keret felosztása tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

icon Sport decentrumok fejlesztési keret 2014. évi kiosztása

 

 
"Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok..." anyagai

Az „Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok, rendezvények támogatása” tárgyú pályázat elszámolásához szükséges elszámolási segédletet, továbbá egyéb nyomtatványokat innen lehet letölteni.

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - elszámolási segédlet

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - számlaösszesítő A típusú

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - számlaösszesítő B típusú

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - nyilatkozat önrész elszámolásához

 

 
Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok, rendezvények támogatása tárgyú pályázati felhívás nyertes pályázatai

 

Bővebben...
 
Idegenforgalmi támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 24016-2/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 561-66/2014. (VI. 25.) KEKIB sz. határozat

 
Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra kerül.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sajt tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében változik.

Bővebben...
 
Hirdetmény

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsoráról

icon SZMJVÖ fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsora - 2014 (letölthető pdf formátumban)

 
Az Ifjúsági támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 25121/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Ifjúsági támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 563-36/2014. (VI. 18.) ISB sz. határozat

 
Kulturális támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 23371-3/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 561-67/2014. (VI. 25.) KEKIB sz. határozat

 
A 2014. évi Sportcélú támogatási keret kiosztása


icon Működési támogatások (Sportcélú keret 2014)

icon Rendezvények szervezése (Sportcélú keret 2014)

icon Utánpótlás-nevelés támogatása (Sportcélú keret 2014)

 


Közterületi gépjármű-elszállítás

Következő esemény

1 nap, 12 óra, 14 perc múlva:
Kothencz János lakossági fóruma (dec. 29. hétfő)

Időjárás

Szecesszios tematikus útvonalak

 

Lakossági kérdőív

"Európa a polgárokért" program

Galéria

A galériához kattintson ide!