Napirend előtt

2015. február 13.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Pályázati felhívás - Virág Cukrászda bérleti jogára

 

SZMJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló, üres
        a) Szeged 3862/A/2 hrsz.-ú üzlethelyiség (Virág Cukrászda)
b) Szeged 3869/A/19 hrsz.-ú üzlethelyiség (Kis Virág Cukrászda)
HATÁROZATLAN IDŐTARTAMÚ, EGYÜTTESEN ÉRTÉKESÍTENDŐ BÉRLETI JOGÁRA
  

Bővebben...
 
Felhívás - díszdiplomások köszöntése


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok

jelentkezését, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt
kapták óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
 

Bővebben...
 
Hirdetmény - bírósági ülnökök megválasztásáról

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi

hi r d e t m é n y t
teszem közzé.  

Bővebben...
 
Tájékoztató - 4. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnése

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 25/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet értelmében 2015. január 1. napjával a 4. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnik.

Az utcák az alábbiak alapján kerülnek szétosztásra a hivatkozott határnaptól:

 

Bővebben...
 
A 2014. évi Sport decentrumok fejlesztési keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 49565-3/2014. számú előterjesztését a Sport decentrumok fejlesztési keret felosztása tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

icon Sport decentrumok fejlesztési keret 2014. évi kiosztása

 

 
Az Ifjúsági támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 25121/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Ifjúsági támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 563-36/2014. (VI. 18.) ISB sz. határozat

 
Közzététel (Szeged, Budapesti út – M43 autópálya – Vasúti pálya..)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településrendezési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

39. § (3) bekezdésének megfelelően

közzé teszi a
Szeged, Budapesti út – M43 autópálya – Vasúti pálya – 01419/1 HRSZ. védőerdő és közút által határolt terület (Kiemelt Gazdasági Övezet, Logisztikai Központ) településrendezési eszközeinek módosítására készített tervdokumentációval kapcsolatosan beérkezett vélemények elfogadásáról hozott
közgyűlési döntést


azzal a céllal, hogy a 83/2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozattal megállapított partnerségi
egyeztetés szerinti érintett lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezet a
közzététel ideje alatt megismerhesse.

A közzététel ideje:
2015. február 27-től 2015. március 20-ig


A határozat (közgyűlési döntés) megtekinthető a polgármesteri hivatal
általános ügyfélszolgálati csoportnál (Szeged, Széchenyi tér 11.),
 a városi főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.) és a város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu)

icon 17/2015. (II. 13.) Kgy. sz. határozat

 

 
Közgyűlés (2015. február 13.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 13. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, az IKV Zrt. és a SZINT Kft. egyesülésével kapcsolatos tulajdonosi döntésről valamint a Szeged településrészi önkormányzatainak megválasztásáról. 

  A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.
icon A közgyűlés 2015. február 13-ai nyílt ülésének előterjesztései (144.28 MB 2015-02-13 07:04:48)
 

 
Közgyűlés (2014. december 19.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 19. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - tájékoztatás hangzott el a szegedi integrált egészségügyi rendszer működésének tapasztalatairól illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi beszámolóját hallgatták meg Szeged város tűzvédelmi helyzetéről továbbá szó lesz Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének komplex felülvizsgálatáról, a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról valamint a csillapított forgalmú övezetek kijelöléséről Kecskés István telepen, és Béketelepen – forgalmi rend módosítás jóváhagyásáról is.

  A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.
 

 
Hirdetmény

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsoráról

icon SZMJVÖ fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsora - 2014 (letölthető pdf formátumban)

 
Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok, rendezvények támogatása tárgyú pályázati felhívás nyertes pályázatai

 

Bővebben...
 


Közterületi gépjármű-elszállítás

Következő esemény

0 nap, 10 óra, 27 perc múlva:
Kothencz János fogadóórája (márc. 07. szombat)

Időjárás

Településrészi önkormányzati választás 2015

Nemzeti emlékcsarnok

Szecesszios tematikus útvonalak

Lakossági kérdőív

"Európa a polgárokért" program

Galéria

A galériához kattintson ide!