Napirend előtt

Napirend előtt (2014. június 27.)
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
„MOMENTUMOK a városban” c. pályázati felhívás

A Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület

– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának és
a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatásával –

MOMENTUMOK a városban
címmel

pályázatot hirdet. 

Bővebben...
 
Pályázati felhívás - városi ösztöndíj 2014/2015-ös tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel.

Pályázatot nyújthat be, aki:

  1. nappali tagozatos hallgató,
  2. 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
  3. első, alap-, osztatlan-, mester-, vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat,
  4. a 2013/2014-es tanév II. (tavaszi) félévben a fenti képzésén „aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett).

Az ösztöndíj két szemeszterre szól, amelynek összege havi 10.000 Ft. 

Bővebben...
 
Felhívás a Szeged Kultúrájáért díj kitüntetésre való ajánlásra


Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj adományozását. Eszerint:

A Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. 

Bővebben...
 
Hirdetmény

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsoráról

icon SZMJVÖ fenntartásában lévő intézményekben működő reprezentatív szakszervezetek névsora - 2014 (letölthető pdf formátumban)

 
Rendkívüli közgyűlés (2014. augusztus 8.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. augusztus 8. napján (pénteken) 9.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tartott a Városháza Dísztermében.

Az ülésen szó volt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán közreműködő helyi választási bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.

 A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhető el.

icon A közgyűlés 2014. augusztus 8-ai nyílt ülésének előterjesztései (577.31 kB 2014-08-08 06:57:27)

 

 

 
Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok, rendezvények támogatása tárgyú pályázati felhívás nyertes pályázatai

 

Bővebben...
 
A 2014. évi Sport decentrumok fejlesztési keret kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 49565-3/2014. számú előterjesztését a Sport decentrumok fejlesztési keret felosztása tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

icon Sport decentrumok fejlesztési keret 2014. évi kiosztása

 

 
Pályázati felhívás - helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2014

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 11. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló, továbbá
b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

Bővebben...
 
"Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok..." anyagai

Az „Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek, programok, rendezvények támogatása” tárgyú pályázat elszámolásához szükséges elszámolási segédletet, továbbá egyéb nyomtatványokat innen lehet letölteni.

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - elszámolási segédlet

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - számlaösszesítő A típusú

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - számlaösszesítő B típusú

icon "Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek..." - nyilatkozat önrész elszámolásához

 

 
Az Ifjúsági támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 25121/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Ifjúsági támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 563-36/2014. (VI. 18.) ISB sz. határozat

 
Kulturális támogatási keret 2014. évi kiosztása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta a Művelődési Osztály vezetőjének 23371-3/2014. számú előterjesztését a 2014. évi Kulturális támogatási keret elbírálásáról, és az alábbi határozatot hozta.

icon 561-67/2014. (VI. 25.) KEKIB sz. határozat

 


Közterületi gépjármű-elszállítás

Következő esemény

0 nap, 9 óra, 38 perc múlva:
Juhász Gyula fogadóórája (okt. 02. csütörtök)

Időjárás

Szecesszios tematikus útvonalak

 

Lakossági kérdőív

Galéria

A galériához kattintson ide!