Állásajánlat (11)

Napirend előtt

2015. szeptember 25.
  • Ügyintéző
  • Turizmus
  • Közgyűlés
  • Önkormányzat
  • Szolgáltatás
Meghívó - közmeghallgatás (2015. október 13.)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
    „Tájékoztatás az ELI-ALPS projekt mérföldköveiről, valamint a tervezett Science Park gazdasági hatásairól
címmel tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSRA
Időpont: 2015. október 13. 16.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
(Szeged, Széchenyi tér 10.)
 

A közmeghallgatás további napirendi pontjai:
1. A fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos állampolgári észrevételek
2. A választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői által felvetett egyéb közérdekű kérdések és javaslatok

   
 Szeged, 2015. október 5.
 

                                    Dr. Botka László
                                       polgármester

 
Bursa Hungarica 2016 - pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2016. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
szociálisan hátrányos helyzetű - jelenlegi és leendő  - felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

Bővebben...
 
Pályázat - tűzifaosztás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra

A támogatásban részesíthetők köre:
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2015. évben rendszeres vagy eseti települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült. (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a normatív lakásfenntartási támogatás, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet szerinti lakbértámogatás, átmeneti segély, gyermekek átmeneti segélye, temetési segély, gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás, méltányosságból biztosított közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, továbbá a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet szerinti lakhatási támogatás, hátralékcsökkentési támogatás, lakbértámogatás, gyógyszertámogatás, átmeneti segély, gyermekek átmeneti segélye,temetési segély, gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás)
vagy
• 2015-ben, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő
vagy
• a 267/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Integrált Településfejlesztési Stratégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi háztartások, akik tűzifával fűtenek.

Bővebben...
 
Pályázat - SZMJV ösztöndíj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel. 

Bővebben...
 
Szeged Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát

A felülvizsgálat letölthető innen.

Bővebben...
 
A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok

A fogyatékosügyi támogatási keret 2015. évi nyertes pályázóinak elszámolásához szükséges nyomtatványok elérhetőek a honlapon.

Bővebben...
 
Pályázati kiírások - városi cégvezetők választása

Szeged MJVÖ Közgyűlése az IKV Zrt., a RITEK Zrt. és az SZVMF Zrt. vezérigazgatói, valamint a Szegedi Közlekedési Kft., a Szegedi Városkép és Piac Kft., a Szegedi Sport és Fürdők Kft., a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft., a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont NKft, a Szeged Pólus NKft, a Szegedi Vadaspark NKft. és a Szeged és Térsége Turisztikai NKft ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírások ide kattintva olvashatóak.

 
Felhívás - a "Szeged Kultúrájáért" díj kitüntetésre való ajánlásra

 

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet szabályozza a "Szeged Kultúrájáért" díj adományozását. Eszerint:
A "Szeged Kultúrájáért" díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. 

Bővebben...
 
Tájékoztató

Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz

icon Tájékoztató az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekű használati ... (pdf formátumban itt tölthető le a teljes felhívás)

 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresése alapján felhívjuk a Tisztelt – elsősorban külterületi – ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a gázelosztó vezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért  5-5 méteres biztonsági övezetén belül tilos olyan kaszálási, földterület művelési, kertfenntartási, felújítási munkát végezni, ami veszélyezteti, megsérti a gázvezetékeket, például:
    - fák, létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
    - szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,
    - 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
    - tereprendezés,
    - gépi földmunka, beleértve a fúrási tevékenységet is stb., mivel ezek jogszabályba ütköző, balesetveszélyes tevékenységek.
A gázbekötő vezetékekkel kapcsolatos információk az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. illetékes kirendeltségén beszerezhetők.

 
A 2015. évi Sport támogatási keret kiosztása (Rendezvények megrendezése támogatása)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága megtárgyalta a Humán Közszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettesének 8379-3/2015. számú "Támogatási kérelmek rendezvények szervezésére" tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

icon 10000-140/2015. (V.22.) FSZSB sz. határozat

 


Közterületi gépjármű-elszállítás

Következő esemény

2 nap, 18 óra, 23 perc múlva:
Lauer István fogadóórája (okt. 12. hétfő)

Időjárás

SZMJV Közgyűlésének Közlönyei

KCR

Nemzeti emlékcsarnok

Szecesszios tematikus útvonalak

Lakossági kérdőív

"Európa a polgárokért" program

Galéria

A galériához kattintson ide!